Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energetyczny rynek przyszłości jednym z tematów XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Prezes URE w debacie „Europejski rynek energii 2050. Wyobrażalne i niewyobrażalne kontra możliwe i niemożliwe”.

W rozmowie na temat kierunku rozwoju rynku energii w Europie w 2050 r. uczestniczyli również: prof. Gunther Verheugen, Komisarz Unii Europejskiej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości w latach 2004-2009; Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PricewaterhouseCoopers; oraz Philip Thon, Prezes RWE Polska.

Rynek energii w przyszłości to rynek, w którym odbiorca ma wybór i możliwość reakcji na jakość usług lub rosnące ceny energii. Niezależnie od tego, czy odbiorca zdecyduje się na aktywny udział w rynku czy od tego odstąpi, będzie mógł dokonać wyboru” - w podsumowaniu dyskusji stwierdził Prezes URE.

Paneliści podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądał rynek energetyczny w Europie w 2050 r., po realizacji planu zawartego w Energy Roadmap. Zastanawiali się, w jakim stopniu realizacja planu stanowi dla Europy zagrożenie wynikające z konieczności poniesienia znaczących kosztów finansowych, a w jakim - szansę na rozwój innowacyjnych technologii. Przedmiotem dyskusji stały się również kwestie związane z rozwojem technologicznym - dokąd zmierza rozwój nowych technologii, jakie formy przyjmie i czy pozwoli rozwiązać wszystkie palące dziś problemy?

Uczestnicy spotkania jednogłośnie orzekli, że największą barierą dla realizacji planu mapy drogowej i rozwoju rynku energii jest brak technologii umożliwiających magazynowanie energii.

Zdaniem Prezesa URE, w najbliższych dekadach Europa powinna spodziewać się przede wszystkim innowacji typu inkrementalnego, które zakładają wykorzystanie i poprawę istniejących już rozwiązań technologicznych. W takim rozumieniu innowacje w postaci nowoczesnych technologii w obszarze magazynowania energii mogłyby wpłynąć na wzrost efektywności energetycznej.

Prezes Woszczyk przewiduje, że rynek energii w przyszłości będzie rynkiem multiusług funkcjonujących w inteligentnej sieci i uwzględniającym podmiotową rolę odbiorcy. Na takim rynku kluczową rolę odgrywać mogą mikrogeneracje z rozproszonymi źródłami energii, podczas gdy źródła o większych mocach będą pełnić rolę stabilizatorów dostaw.

Data publikacji : 06.09.2012
Data modyfikacji : 07.09.2012

Opcje strony

do góry