Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

340 mln złotych na smart grids

Finansowanie inteligentnych sieci energetycznych ze środków pozyskiwanych przez Regulatora

Zapoczątkowana przez Prezesa URE debata na temat koncepcji i funkcjonalności inteligentnych sieci wkracza w kolejną fazę.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy w Polsce nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego „Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)”. Budżet całego programu zakładany jest na poziomie 340 mln złotych. Pieniądze będą pochodzić z opłat zastępczych i kar naliczanych przez Prezesa URE zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach pierwszego konkursu wynosi 150 mln zł.

Prace nad projektem programu priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne zainaugurowano w lutym 2010 roku z udziałem Prezesa URE. Po zakończonych konsultacjach społecznych Projekt PP ISE zaprezentowano rok temu, 1 lipca 2011 podczas XX spotkania z cyklu Forum „Energia - Efekt - Środowisko”.

Sieć inteligentna to nowy rodzaj sieci elektroenergetycznej - to taka sieć, w której konsument ma warunki do tego, aby być aktywnym uczestnikiem rynku, a więc także produkować energię i sprzedawać ją do sieci - Marek Woszczyk, Prezes URE.

6 lipca br., Jan Rączka, Prezes NFOŚiGW przedstawił założenia i cele programu. Szef NFOŚiGW wskazywał na towarzyszące projektowi głębokie zmiany w polskiej elektroenergetyce, które przyczynią się nie tylko do wprowadzenia mechanizmów rynkowych w nowych segmentach rynku, ale także pozwolą na produktywne wykorzystanie generacji rozproszonej.

Korzyści z wdrożenia inteligentnego opomiarowania oraz doświadczenia w tym zakresie Energii Operator - firmy najbardziej zaawansowanej w realizację projektów pilotażowych wprowadzających inteligentne liczniki - przedstawił Rafał Czyżewski, prezes zarządu Energa Operator.

- Regulator chce aktywnie wspierać i promować inwestycje w przebudowę dotychczasowej sieci w sieć inteligentną. Jeżeli dystrybutor inwestuje w infrastrukturę inteligentną, regulator gotów jest, po spełnieniu określonych warunków dotyczących efektywności tej inwestycji, wynagradzać te inwestycje w stopniu wyższym niż tzw. regulowana stopa zwrotu z inwestycji sieciowych - deklarował Marek Woszczyk, Prezes URE podczas spotkania, które odbyło się w ramach prowadzonego przez NFOŚiGW Forum "Energia - Efekt - Środowisko”.

Szef URE przypomniał o konsultacjach Regulatora z sieciowymi podmiotami regulowanymi na temat mechanizmów wsparcia inwestycji w smart grids, w tym o koncepcji tzw. porozumienia regulacyjnego, które ma zapewnić długoterminową stabilność inwestowania elektroenergetycznych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w innowacyjne technologie.

Więcej o programie na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

***

Inteligentne sieci energetyczne sprzyjają rozwojowi m.in. rozproszonej generacji, przyłączaniu odnawialnych źródeł energii, wprowadzaniu systemów magazynowania energii a w efekcie - zwiększeniu efektywności energetycznej i realizacji celów pakietu klimatyczno - energetycznego Unii Europejskiej.

Rozwój rozproszonych źródeł wytwórczych mocy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego odbiorców zarówno w wymiarze technicznym (ograniczenie ryzyka braku zasilania), jak i ekonomicznym (ograniczenie inwestycji w energetykę systemową) oraz ekologicznym (rozwój OZE).

Inteligentne sieci, zapewniając zarówno odbiorcy jak i dostawcy informacje o bieżącym zużyciu energii, umożliwiają aktywny udział odbiorców w świadomym zarządzaniu zużyciem energii we własnym gospodarstwie. Umożliwiają tym samym przekształcenie biernego odbiorcy w „prosumenta” czyli aktywnego uczestnika rynku energii, który we własnym zakresie wytwarza energię elektryczną.
 

Data publikacji : 09.07.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry