Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Coraz więcej mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii

Pierwszy kwartał 2012 jak cały rok 2011

W pierwszym kwartale tego roku moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce przyrosła o ilość podobną, jak w czasie całego zeszłego roku.

Ostatnie dane1) Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że po pierwszym kwartale roku mamy już ponad 3 500 megawatów (MW) mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii (na koniec 2011 r. - było to 3 082 MW, a rok wcześniej, w 2010 - 2 556 MW). Najwięcej zielonej energii mogą wyprodukować elektrownie wiatrowe - ich moc zainstalowana to 1 968 MW. Za wiatrakami plasują się elektrownie wodne z mocą zainstalowaną 951 MW.

Dane obrazujące lokalizację i moc zainstalowanych źródeł energii odnawialnej na terenie kraju zawiera opracowana przez URE Mapa OZE.

Mapa pozwala na szybkie uzyskanie danych o rodzaju i mocy źródeł funkcjonujących na danym terenie. Narzędzie umożliwia przeglądanie danych w podziale na województwa oraz powiaty. Możliwe jest również przygotowanie zestawień tabelarycznych mocy zainstalowanej w koncesjonowanych instalacjach OZE, zgodnie z podziałem przyjętym w systemie informatycznym URE.

____
1) aktualne na 31 marca 2012 roku.

Data publikacji : 22.05.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry