Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4568,Nie-ma-liberalizacji-bez-ochrony-odbiorcy-wrazliwego.html
30.05.2024, 13:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie ma liberalizacji bez ochrony odbiorcy wrażliwego

Wiceprezes URE o uwolnieniu rynku energii na IV Forum Efektywności Energetycznej

Podczas debaty zorganizowanej 30 marca w Warszawie - Maciej Bando, wiceprezes URE przypomniał warunki uwolnienia rynku energii przedstawiane przez Regulatora. Jednym z nich jest zabezpieczenie interesów tzw. odbiorców wrażliwych i zapobieganie wykluczeniu energetycznemu - tj. braku możliwości bieżącego regulowania opłat za energię elektryczną.

Zjawisko wykluczenia energetycznego dotyka społeczeństwa krajów Unii Europejskiej, w tym uważane za zasobne społeczeństwo Wielkiej Brytanii. Według standardów brytyjskich w sytuacji ubóstwa energetycznego znajduje się gospodarstwo domowe, które na utrzymanie dostatecznego poziomu ogrzewania musi przeznaczyć więcej niż 10% swojego dochodu.

Trzeci Pakiet Energetyczny zobowiązuje państwa członkowskie do przygotowania systemów ochrony odbiorców wrażliwych. W preambułach do dyrektyw Trzeciego Pakietu Energetycznego podkreślono m.in. że w każdym przypadku państwa członkowskie powinny zapewnić niezbędne dostawy energii dla odbiorców wrażliwych i mogą przy tym zastosować zintegrowane podejście, a wdrażane rozwiązania mogłyby obejmować poprawę polityk socjalnych lub efektywności energetycznej w mieszkalnictwie (por. m.in. pkt 53 Preambuły do Dyrektywy 2009/72/WE i pkt 50 Preambuły Dyrektywy 2009/73/WE).

IV Forum Efektywności Energetycznej odbyło się pod Patronatem Honorowym Prezesa URE.

W konferencji udział wzięli m.in. Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Michał Kleiber, Prezes PAN, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Tatiana Marquez Uriarte, DG Energy, Komisja Europejska, prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Więcej informacji na temat wydarzenia odnajdą Państwo na stronie internetowej Forum.

Data publikacji : 10.04.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony