Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dobre wiadomości dla odbiorców energii

Nawet po zmianie sprzedawcy możemy zawrzeć jedną umowę i płacić jeden rachunek za sprzedaż energii i jej dystrybucję

Umowa kompleksowa możliwa po zmianie sprzedawcy energii

Prowadzone z inicjatywy i przy aktywnym współudziale Regulatora prace nad nowym wzorcem Generalnej Umowy Dystrybucji, która umożliwia sprzedawcom energii elektrycznej świadczenie usługi kompleksowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych zostały zakończone.

- Z satysfakcją przyjmuję informację o zakończeniu prac nad nowym wzorcem Generalnej Umowy Dystrybucji (tzw. GUD-Kompleksowy), który otwiera drogę do upowszechnienia umów kompleksowych w relacjach pomiędzy sprzedawcami energii a odbiorcami w gospodarstwach domowych - podkreśla Marek Woszczyk, prezes URE.

Wspólne prace Towarzystwa Obrotu Energią oraz Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej rozpoczęły się w 2011 roku. Zakończenie prac oznacza realizację jednego z warunków niezbędnych dla pełnego uwolnienia rynku wskazanych przez Prezesa URE w dokumencie „Mapa drogowa uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej - W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym”, który to dokument został opublikowany jeszcze w 2008 r.

Jedna umowa to jeden rachunek

Ta dobrowolna inicjatywa sprzedawców i operatorów systemów dystrybucyjnych umożliwi dalszy wzrost efektywności procesu zmiany sprzedawcy. Uzgodnienie wzorca GUD - Kompleksowy otworzy możliwość zawierania przez odbiorców energii elektrycznej umowy kompleksowej z dowolnym sprzedawcą energii, a nie tylko ze sprzedawcą z urzędu (tzw. zasiedziałym). Do tej pory odbiorcy planujący zmianę sprzedawcy energii wskazywali, że konieczność płacenia dwóch rachunków - osobno przedsiębiorstwu sprzedającemu energię i osobno firmie świadczącej usługę dystrybucji  - jest jednym z czynników zniechęcających do przejścia do nowego sprzedawcy.

Szef URE podkreśla, że zakończenie prac nad wzorcem umowy generalnej nie zamyka potrzeby dalszych działań nad upowszechnieniem umowy kompleksowej wśród odbiorców w gospodarstwach domowych, ale stanowi istotny przełom i pożądane uzupełnienie toczących się obecnie prac legislacyjnych nad wdrożeniem pakietu tzw. trzecich dyrektyw rynkowych. Jest to także dobry punkt wyjścia do dopracowania bardziej efektywnych rozwiązań zabezpieczających tzw. sprzedaż awaryjną.

Więcej informacji na temat wzorca Generalnej Umowy Dystrybucji odnajdą Państwo w Informacji Prezesa URE nr 5 z 21 marca 2012 r.

Data publikacji : 22.03.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry