Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Targi Wiedzy Konsumenckiej z udziałem URE

Trzecia edycja Targów odbyła się w Centrum Handlowym Wola Park w Warszawie

Pamiętajmy, że przed zmianą sprzedawcy należy:

  • dokładnie zbadać zapisy umowy w ofercie nowego sprzedawcy - przede wszystkim ceny i warunki ich stosowania;
  • sprawdzić dostępne opcje płatności;
  • ustalić okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia (np. czy umowa jest przedłużana automatycznie, jakie są kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy);
  • sprawdzić, czy umowa nie wiąże się z koniecznością skorzystania z dodatkowych usług (np. usługa ubezpieczeniowa, usługa zdrowotna).

Zachęcamy do skorzystania z informacji o zmianie sprzedawcy, w tym m.in. o prawach przysługujących odbiorcy energii, na naszej stronie internetowej: www.maszwybor.ure.gov.pl.

Większość pytań, z jakimi odbiorcy zwracali się do przedstawicieli URE podczas tegorocznych Targów, dotyczyła zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Po pierwsze: nie podpisuj nie przeczytawszy umowy

W minioną sobotę przedstawiciele URE informowali uczestników Targów w jaki sposób zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. A wszyscy odbiorcy zainteresowani zmianą mogą zapoznać się z procedurą na specjalnie do tego przygotowanym portalu - www.maszwybor.ure.gov.pl.

Przede wszystkim przedstawiciele urzędu doradzali odbiorcom dokładne czytanie umów przed ich podpisaniem. Często niestety zdarza się, że odbiorcy zbyt pochopnie podpisują dokumenty, a później mają kłopoty z odstąpieniem od zawartych umów. Przedstawiciele URE informowali odbiorców o przysługującym im prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa energetycznego, przypominając, że od umowy zawartej „poza lokalem” można odstąpić w ciągu 10 dni bez podawania przyczyn i konsekwencji finansowych z tym związanych.

Po drugie: porównuj oferty i wybieraj najkorzystniejszą

Jeżeli akwizytor puka do drzwi i namawia do zmiany sprzedawcy sugerując, że tylko jego oferta chroni przed wzrostem cen energii - warto nie ulegać perswazji, ale dokładnie sprawdzić inne oferty rynkowe. Można je łatwo porównać korzystając z bezpłatnego kalkulatora cenowego, który dostępny jest na wymienionej wyżej stronie URE i może pomóc w wyborze nowego sprzedawcy (wystarczy wpisać kod pocztowy, a kalkulator porówna oferty cenowe).

W sobotę 17 marca 2012 r. na pytania odbiorców energii odpowiadali: Agnieszka Głośniewska - Rzecznik Prasowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Kinga Węgrzyn z Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, Halina Jarzębska z Departamentu Promowania Konkurencji w URE oraz Jolanta Michajłow i Łukasz Wychowaniec z Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE.

***

W trzeciej edycji Targów Wiedzy Konsumenckiej zorganizowanych przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich obok URE udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rzecznika Ubezpieczonych, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - związku pracodawców (KPF); Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Data publikacji : 19.03.2012
Data modyfikacji : 12.11.2012

Opcje strony

do góry