Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4468,Program-Uwalniania-Gazu-wg-PGNiG-zaproszenie-do-konsultacji.html
14.07.2024, 04:21

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program Uwalniania Gazu wg PGNiG - zaproszenie do konsultacji

W dniu 14 lutego 2012 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA opublikowało do konsultacji projekt Programu Uwalniania Gazu (PUG). Dokument ten jest dostępny do konsultacji na stronie PGNiG SA.

Termin zakończenia konsultacji został przez PGNiG SA wyznaczony na 28 lutego 2012 r.

***

PUG został przygotowany w związku z podjętymi przez Urząd Regulacji Energetyki pracami nad przygotowaniem Mapy drogowej uwolnienia cen gazu w Polsce. Projektowana Mapa przewiduje, iż warunkiem uwolnienia cen gazu w Polsce dla odbiorców komercyjnych jest zaoferowanie przez PGNiG SA za pośrednictwem giełdy towarowej - gazu ziemnego w wolumenie odpowiadającym co najmniej 70% krajowego zużycia. Gaz oferowany w ramach PUG powinien być dostępny dla wszystkich uczestników rynku, na warunkach z nimi skonsultowanych a następnie uzgodnionych z regulatorem.

Liczymy na dużą aktywność w procesie konsultacji tego dokumentu zarówno obecnych uczestników rynku gazu, jak i podmiotów zainteresowanych wejściem na ten rynek, tak aby realizacja PUG odpowiadała oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych stron i umożliwiła podjęcie decyzji o uwolnieniu cen dla odbiorców komercyjnych od 1 stycznia 2013 r.

Data publikacji : 17.02.2012
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony