Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

14 tysięcy odbiorców komercyjnych i 13 tysięcy odbiorców w gospodarstwach domowych zmieniło sprzedawcę w 2011 roku.

W ciągu ostatniego roku liczba wszystkich aktywnych odbiorców prądu wzrosła z niecałych 9 do ponad 36 tysięcy.

Po raz pierwszy liczba odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy zdecydowali się na zmianę dotychczasowego sprzedawcy prądu jest tak duża i zbliża się do liczby odbiorców instytucjonalnych (grupy taryfowe A, B i C ), którzy w tym samym czasie dokonali podobnej zmiany. Najwięcej aktywnych odbiorców jest przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Przypomnijmy, że rok temu - według stanu na 31. 12. 2010 roku - konsumentów, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy wśród odbiorców komercyjnych było 7611 ( dziś 21 716), natomiast odbiorców w gospodarstwach domowych było 1340 (dziś 14 341). Oznacza to, że do tej pory sprzedawcę energii zmieniło prawie 40 tysięcy odbiorców.

Przed zmianą sprzedawcy należy:
  • dokładnie zbadać ofertę nowego sprzedawcy - przede wszystkim ceny;
  • sprawdzić opcje płatności;
  • ustalić okres obowiązywania kontraktu i warunki wypowiedzenia (np. czy kontrakt jest przedłużany automatycznie)
  • sprawdzić, czy nie ma ukrytych opłat (np. kary za kolejną zmianę, które w przypadku pojawienia się w umowie byłyby praktykami niedozwolonymi).

Przyczyną tak dużego wzrostu liczby odbiorców zmieniających sprzedawcę w grupie G jest przede wszystkim wzmożona aktywność akwizycyjna niektórych sprzedawców. Pamiętajmy jednak, że swoboda wyboru sprzedawcy stwarza jedno podstawowe zagrożenie - możemy nieświadomie zgodzić się na warunki gorsze niż dotychczas. Zawsze, a zwłaszcza w przypadku akwizycji bezpośredniej i telefonicznej uważajmy, co podpisujemy.

Koszty zakupu i dostarczenia energii elektrycznej do domu można policzyć korzystając z Kalkulatora, który jest udostępniony na stronie internetowej URE dotyczącej zmiany sprzedawcy - www.maszwybor.ure.gov.pl. Kalkulator jest aplikacją internetową, która umożliwia porównywanie ofert cenowych sprzedawców, które są skierowane do odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Aplikacja pokazuje różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Ponadto odbiorca ma możliwość zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi dostępnych ofert sprzedawców, takimi jak np. gwarancja stałej ceny lub ostrzeżenie o dodatkowej opłacie handlowej.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących zawartych umów zgłoś się do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Data publikacji : 01.02.2012
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry