Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O rynku bez barier i grze na europejskim boisku. Marek Woszczyk, Prezes URE na VIII Kongresie Nowego Przemysłu

Podczas pierwszego dnia kongresu Nowego Przemysłu szef URE uczestniczył w sesji dotyczącej stanu i perspektyw rynku energii w Polsce.

Głównymi wątkami poruszanymi podczas sesji były zagadnienia związane ze zmianą dostawców energii i funkcjonowaniem zasady TPA, próba oceny funkcjonowania obliga giełdowego oraz warunki pełnego uwolnienia rynku energii.

Celem strategicznym regulatora jest dokończenie procesu liberalizacji rynku energii w Polsce - podkreślał w dyskusji Marek Woszczyk. W kontekście zmian postulowanych w ramach III pakietu energetycznego Prezes URE zwrócił uwagę na „europeizację” krajowego rynku energii. Na długo przed rokiem 2014 - postulowaną datą pełnej integracji europejskiego rynku energii - gramy na dużo większym boisku - powiedział m.in. szef URE podkreślając przyspieszenie procesu integracji. Bardzo ważnym punktem na drodze do zacieśniania współpracy nie tylko pomiędzy regulatorami, ale także pomiędzy organami regulacyjnymi a Komisją Europejską, było powołanie nowej agencji - Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), która rozpoczęła działalność 3 marca 2011 r. w Lublanie.

Prezes URE zwrócił także uwagę na działalność firm pośredniczących w sprzedaży energii elektrycznej, w tym na sygnały dotyczące przypadków naruszania praw odbiorców energii, jakie docierają do URE.

- Bardzo poważnie podchodzę do wszelkich nadużyć, związanych z naruszaniem praw odbiorców paliw i energii, w tym odbiorców wrażliwych. W Polsce potrzeba szczególnej ostrożności i roztropności w budowaniu zaufania klientów do rynku - mówił m.in. Marek Woszczyk. Podkreślił, że każdy koncesjonariusz ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzoną działalność.

***

Przez dwa dni w Warszawie odbywało się jedno z ważniejszych spotkań poświęconych modernizacji polskiego sektora energetycznego. Organizator Kongresu - wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl zaprosił ok. 1000 gości. Politycy, eksperci, przedstawiciele zarządów czołowych polskich i europejskich przedsiębiorstw, przedstawiciele administracji publicznej i mediów rozmawiają m.in. o polityce energetycznej Unii Europejskiej, wyzwaniach stojących przed polską energetyką wobec pakietu energetyczno - klimatycznego, o możliwościach uwolnienia cen energii i całkowitej liberalizacji rynku energii w Polsce, handlu emisjami oraz o inwestycjach w nowe moce i strategiach finansowania inwestycji długoterminowych.

Data publikacji : 21.10.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry