Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4288,Kierunek-liberalizacja.html
25.05.2024, 09:30

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kierunek: liberalizacja

O programie uwalniania gazu i rozwoju rynku energii podczas debaty Harvard Business Review Polska

Marek Woszczyk, prezes URE wziął udział w dyskusji panelowej, która odbyła się w Klubie Polskiej Rady Biznesu. Organizatorami debaty „Rozwój rynku energii jako narzędzie zwiększania konkurencyjności gospodarki”, która odbyła się 26 września były redakcja Harvard Business Review Polska i GAZ-SYSTEM S.A. Debatę prowadził Łukasz Świerżewski, zastępca redaktora naczelnego Harvard Business Review Polska.

Dyskusję otworzył Jacek Socha, Wiceprezes PricewaterhouseCoopers, który przedstawił perspektywy, utrudnienia i wyzwania stojące na drodze rozwoju rynku energii. W panelu dyskusyjnym obok szefa URE udział wzięli także: Rafał Wittmann (GAZ-SYSTEM S.A.), Ryszard Gburek (BRE Bank) oraz Grzegorz Onichimowski, Prezes Towarowej Giełdy Energii.

Debata toczyła się wokół rozważań dotyczących poziomu liberalizacji polskiego rynku energii dla odbiorców hurtowych, roli decyzji deregulacyjnych (m.in. tzw. obligo giełdowe) w stabilizacji i optymalizacji cen energii oraz perspektyw rozwoju rynku energii w Unii Europejskiej w obliczu nowej zintegrowanej polityki energetyczno-klimatycznej.

Data publikacji : 28.09.2011

Opcje strony