Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Punkt informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii

Zgodnie z wymogami III Pakietu energetycznego w Urzędzie Regulacji Energetyki powstał Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii wypełniający zadania przewidziane w tym Pakiecie dla kompleksowego punktu kontaktowego. To kolejne działanie w stronę wzmocnienia pozycji odbiorców energii, zapisane w przyjętym do polskiego porządku prawnego ustawodawstwie Unii Europejskiej.

Punkt informacyjny dla odbiorców energii działa w ramach Departamentu Komunikacji Społecznej i Informacji w URE.

Przekształcenia organizacyjne w strukturze Urzędu wynikają z potrzeby wypełnienia wymogów III Pakietu energetycznego. Zmiany określa znowelizowany statut Urzędu wprowadzony Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki, które weszło w życie 26 września 2011 r.

Data publikacji : 28.09.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry