Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O GUD na Targach Energii 2011

Zadaniem Regulatora jest nadzorowanie sprawnego funkcjonowania rynku energii w Polsce - powiedział m.in. Szef URE, Marek Woszczyk otwierając Targi Energii 2011 w Jachrance.

- Chętnie uczestniczę w wydarzeniu promującym rozwój zdrowego, konkurencyjnego rynku energii. Dostępność ofert na rynku jest zagadnieniem szczególnie bliskim regulatorowi, którego perspektywicznym celem jest w pełni konkurencyjny i zliberalizowany rynek energii - stwierdził Prezes Woszczyk, podkreślając fakt, że dostępność ofert na rynku jest - obok łatwości dokonania zmiany i motywacji do jej dokonania - jednym z kluczowych czynników warunkujących faktyczne działanie rynku.

Prezes URE podkreślił dobrą współpracę z Organizatorami Targów tj. Towarzystwem Obrotu Energią (TOE) oraz Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE). Współpraca Regulatora z partnerami społecznymi, zdaniem Marka Woszczyka przynosi wymierne korzyści dla rynku i jego uczestników. Jednym z aktualnych zagadnień takiej współpracy pomiędzy regulatorem a TOE jest na przykład ustalenie wzoru kompleksowej Generalnej Umowy Dystrybucji, która wydatnie ułatwi przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Marek Woszczyk wziął udział w panelu „Rynek energii elektrycznej w Polsce unijne i polskie warunki działania administracji państwowej, przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców”. Panel poprowadził dr inż. Andrzej Nehrebecki z PSE Operator S.A. przewodniczący Grupy Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. O uwarunkowaniach rynku energii w Polsce usłyszeli goście pierwszego bloku seminaryjnego „Rynek energii elektrycznej w 2011 r. i w latach następnych”. Natomiast przyszłości handlu energią poświęcony był drugi blok seminaryjny - „Planowane zmiany uwarunkowań funkcjonowania oraz form zakupu i sprzedaży energii elektrycznej w Polsce.” Jedną z inspiracji dla tegorocznych Targów jest wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z zasady TPA. Pod koniec 2010 roku już co czwarta megawatogodzina w grupach taryfowych A, B, C - była kupowana w ramach TPA.

Organizowane już po raz ósmy Targi Energii stanowią forum umożliwiające spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii elektrycznej. Tegoroczne Targi Patronatem Honorowym objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Data publikacji : 21.09.2011

Opcje strony

do góry