Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energetyka Przyszłości - II Ogólnopolska Konferencja Prawa Energetycznego

Wyzwania stojące przed nowoczesną regulacją biorą się z samego charakteru funkcji i naturalnego sporu Interesariuszy rynku energetycznego, w którym Regulator występuje także jako arbiter - powiedział m.in. Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Z udziałem Szefa URE odbyła się w Krakowie konferencja - „Energetyka Przyszłości - II Ogólnopolska Konferencja Prawa Energetycznego”. To druga edycja projektu naukowego Sekcji Prawa Publicznego Gospodarczego z udziałem URE. Spotkanie poświęcono kwestii konkurencji na rynkach energii, instrumentom wsparcia finansowego OZE, bezpieczeństwu energetycznemu oraz ochronie praw odbiorców końcowych.

Prezes URE mówił m.in. o najistotniejszych z punktu widzenia regulatora zasadach ujętych w konstrukcji prawa energetycznego, w tym o prokonkurencyjnej regulacji rynków infrastrukturalnych, zasadzie dostępu trzeciej strony (zasada TPA) oraz o postulowanej przez tzw. trzeci pakiet energetyczny zasadzie niezależności regulatora - kluczowej zasadzie w regulacji monopoli naturalnych. Podkreślił, że tylko w warunkach zagwarantowanej niezależności instytucjonalnej regulator może skutecznie ograniczać negatywne skutki oddziaływania monopoli na konsumentów i odbiorców oraz prowadzić konsekwentny nadzór nad działalnością przedsiębiorstw energetycznych w celu zapobiegania ewentualnym możliwościom nadużywania przez te przedsiębiorstwa siły rynkowej.

Marek Woszczyk poprowadził także pierwszy panel konferencji - „W poszukiwaniu innowacyjności w energetyce” - w którym wystąpili m.in. dr Mariusz Swora (adwokat, Prezes URE w latach 2007 - 2010), Henryk Kaliś (Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu) oraz dr Wojciech Myślecki z Konsorcjum Smart Power Grid Polska.

Kamila Kloc - Evison, Radca Prezesa URE, kierująca Stanowiskiem ds. Współpracy Międzynarodowej, omówiła kwestię - „Rola polityki konkurencji w sektorze energetycznym w UE”.

Z kolei dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych zabrał głos w pierwszej i przewodniczył II części panelu pt. „Instrumenty wsparcia finansowego - w jaki sposób mogą przeobrazić energetykę.” Dr Muras zaprezentował „Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych - wczoraj, dziś, jutro”.

II Ogólnopolska Konferencja Prawa Energetycznego - Energetyka Przyszłości odbyła się w dniach 15 - 17 września 2011 r., w Krakowie, w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej.

***

Sekcja Prawa Publicznego Gospodarczego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ powstała w 2008 roku.

W marcu 2010 roku Sekcja zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową „Polska polityka energetyczna wczoraj, dziś i jutro“. Staraniem Prezesa URE materiały z Konferencji zostały opublikowane w serii wydawczej „Biblioteka Regulatora”. Książka „Polska polityka energetyczna wczoraj, dziś, jutro” dostępna jest na stronach internetowych Urzędu.

Sekcja Prawa Publicznego Gospodarczego wchodzi w skład Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego - koła naukowego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. TBSP UJ jest największym i najstarszym kołem naukowym w Polsce, a w roku 2011 obchodzi 160-cio lecie.

Opiekunem naukowym Sekcji jest prof. dr hab. Anna Walaszek - Pyzioł, Kierownik Katedry Prawa Publicznego Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Data publikacji : 20.09.2011
Data modyfikacji : 23.09.2011

Opcje strony

do góry