Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Indywidualne rozliczenia wytwórców objętych programem pomocy publicznej w zakresie KDT za 2010 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2010 rok

W nawiązaniu do Informacji Prezesa URE z dnia 3 sierpnia 2011 r. (nr 24/2011) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2010 rok, w załączeniu przedstawiamy indywidualne rozliczenie każdego z wytwórców objętego programem pomocy publicznej z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej za 2010 r.

Data publikacji : 16.08.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry