Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana sprzedawcy i rachunki za energię. Publiczne konsultacje projektu Wytycznych Dobrych Praktyk

Prezes URE zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach nowego dokumentu Europejskiej Rady Regulatorów Energetyki (CEER)

Rada przygotowała projekt Wytycznych Dobrych Praktyk w zakresie modelu rynku detalicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sprzedawcy energii i rachunków przesyłanych odbiorcom.

CEER zaproponowała 17 rekomendacji w obszarze jakości obsługi klienta i praw odbiorców, w tym osiem dotyczących zmiany sprzedawcy energii i siedem dotyczących rachunków za energię. Rada zaproponowała m.in. zamieszczenie na rachunkach wysyłanych odbiorcom czytelnych informacji na temat możliwości „zadawania pytań i adresowania skarg w zakresie zawartości rachunku”. Kolejne rekomendacje Rady dotyczą na przykład prawa odbiorców do określania częstotliwości opłat lub możliwości wyboru formy płatności.

Projekt dokumentu oraz szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się na stronie internetowej CEER.

Zainteresowani uczestnicy rynku mogą zgłaszać uwagi poprzez kwestionariusz on-line zamieszczony na stronie CEER. Żeby wziąć udział w konsultacjach, najpóźniej do 9 września 2011 r. należy wypełnić kwestionariusz rejestracyjny w celu otrzymania loginu.

O tym jak się zarejestrować dowiedzą się Państwo z informacji na stronie Rady.

Proces publicznych konsultacji Wytycznych Dobrych Praktyk w zakresie modelu rynku detalicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sprzedawcy i rachunków, zostanie zakończony w dniu 14 września 2011 r.

Data publikacji : 08.08.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry