Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4209,Energetyka-w-samorzadach.html
18.04.2024, 15:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energetyka w samorządach

O zadaniach gmin wynikających z ustawy prawo energetyczne w Gliwicach, o redukcji opłat za energię elektryczną w Krzyżowicach na Dolnym Śląsku - eksperci URE wzięli udział spotkaniach poświęconych energetyce w samorządach.

Eksperci URE wzięli udział w VIII Ekoenergetycznej konferencji poświęconej energetyce rozproszonej w samorządach, spotkanie - „Aktywizacja gminy za pomocą innowacyjnej energetyki rozproszonej” - zorganizował 17 czerwca 2011 r. Instytut Techniki Cieplnej oraz Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Samorządy planują energię

Czy 2479 gmin w Polsce ma wpływ na kształtowanie polityki energetycznej? Samorządy mogą mieć taki wpływ przez planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. To jeden z obowiązków gmin wynikających z Ustawy Prawo energetyczne.

Jolanta Skrago i Piotr Furdzik z Południowego OT URE w Katowicach przedstawili „Zadania i obowiązki gmin w świetle ustawy - Prawo energetyczne”.

Przedstawiciele URE przypomnieli, że zadania gminy zawarte w art. 18 ustawy - Prawo energetyczne są zadaniami obowiązkowymi i mają być zrealizowane przez wszystkie gminy niezależnie od ich wielkości czy możliwości finansowych i kadrowych. Poinformowali m.in. o założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Przypomnieli, że pierwsze założenia do planu zaopatrzenia powinny być dokonane w terminie 2 lat od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo energetycznej z dnia 8 stycznia 2010 r. czyli do 11 marca 2012 r.

Ustawa daje samorządom możliwość kreowania lokalnej polityki energetycznej, a posiadanie planu wiąże się m.in. z łatwiejszym dostępem do środków unijnych oraz przychylnością inwestorów. Natomiast brak założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię utrudni przedsiębiorstwom energetycznym racjonalnie zaplanować rozwój infrastruktury energetycznej. Na terenie gminy, która nie opracowała projektu założeń, odbiorcy mogą ponosić wyższe koszty opłat przyłączeniowych. Proces planistyczny może usprawnić współpraca gmin z przedsiębiorstwami energetycznymi i władzami województwa.

Jak zapłacić mniej?

W 2010 r., trzy lata po wprowadzeniu pełnego otwarcia rynku energii elektrycznej eksperci ds. rynku energii informowali, że korzyści ze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przynoszą instytucjom publicznym 15 % oszczędności. Różnice cen energii oferowanej przez różnych sprzedawców np. w taryfie jednostrefowej C11 wynosiły w 2009 r. nawet 20%.

Sprzedawcę prądu każdy zmienić może. O tym, jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii, jak uniknąć niespodzianek związanych ze zmianą umowy mówili na Dolnym Śląsku - Henryk Kossak i Radosław Prześlica z Południowo - Zachodniego OT URE we Wrocławiu w prezentacji „Masz wybór - jak zmienić sprzedawcę energii”.

- Przed zmianą sprzedawcy należy dokładnie zbadać nową ofertę, przede wszystkim zwracając uwagę na ceny oraz dokonać analizy opłacalności zmiany sprzedawcy energii elektrycznej - informowali m.in. pracownicy OT URE we Wrocławiu. - Przed zmianą zastanawiamy się jakie są korzyści i oszczędności, jakie nakłady inwestycyjne należy ponieść, jakie są warunki obecnie podpisanych umów cywilno-prawnych i jakie jest ryzyko związane z zakupami energii na wolnym rynku.

Eksperci URE wzięli udział w pierwszej edycji Forum - „Redukcja kosztów energii elektrycznej w jednostkach samorządowych”, zorganizowanego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu Oddział we Wrocławiu oraz firmą DB Energy. Spotkanie odbyło się w Krzyżowicach w gminie Kobierzyce (woj. dolnośląskie).
 

Data publikacji : 20.07.2011

Opcje strony