Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Umowy kompleksowe pod lupą regulatora. Trwa postępowanie antymonopolowe w sprawie PGNiG

URE i UOKiK w obronie odbiorców energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając w granicach przysługującego mu prawa, promuje konkurencję i podejmuje działania chroniące pozycję odbiorcy na rynku energii. W tym celu Regulator współpracuje także z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W 2009 r. Urząd Regulacji Energetyki poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wątpliwościach dotyczących stosowania umów kompleksowych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Wątpliwości Prezesa URE wzbudziły zawarte w umowach kompleksowych żądania wysokich zabezpieczeń finansowych od dotychczasowych kontrahentów oraz konstrukcja umowy wspierająca dotychczasowego sprzedawcę i automatyczne przedłużanie umowy na kolejny rok.

Po informacjach przekazanych przez URE, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjasniające, a po jego zakończeniu 4 lipca 2011 r. wszczął postępowanie antymonopolowe wobec Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w sprawie nadużywania przez PGNiG dominującej pozycji na krajowym rynku sprzedaży.

Wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku ma polegać na niekorzystnych dla odbiorców zasadach wypowiedzenia umowy kompleksowej. Złożenie oświadczenia wypowiedzenia umowy po 30 września 2011 r. co prawda skutkuje jej rozwiązaniem, ale dopiero z końcem następnego roku. Kontynuowanie zakupów gazu na dotychczasowych warunkach przez kolejnych 15 miesięcy, utrudnia konkurencję na krajowych rynkach sprzedaży detalicznej i hurtowej paliwa gazowego, i - zdaniem UOKiK - może stanowić naruszenie art. 9, ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Więcej pisaliśmy o tym już w 2010 roku: Umowy powinny być zawierane z poszanowaniem zasady równości stron.

Data publikacji : 12.07.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry