Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Regulator oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) razem w sprawie energetyki rozproszonej i przemysłu teleinformatycznego (ICT)

Najważniejsze rekomendacje w sprawie wykorzystania potencjału przemysłu ICT do budowy warstwy teleinformatycznej i teletransmisyjnej zgodnie z koncepcją Smart Grid.

Marek Woszczyk, Prezes URE, Stefan Kamiński, Prezes Zarządu KIGEiT oraz Jarosław Tworóg, Wiceprezes Zarządu KIGEiT podpisali Najważniejsze uzgodnienia dotyczące rekomendowanych działań URE i KIGEiT na rzecz budowy energetyki rozproszonej. Dokument nawiązuje do społecznych konsultacji w sprawie AMI (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej - ang. Advanced Metering Infrastructure) prowadzonych przez regulatora i zawiera postulaty oraz rekomendacje w sprawie wykorzystania potencjału przemysłu ICT do budowy warstwy teleinformatycznej i teletransmisyjnej zgodnie z koncepcją Smart Grid (SG).

Cyfrowy kierunek dla energetyki

Prezes URE oraz KIGEiT rekomendują rozwiązania, które mają wzmocnić obszar ICT oraz stworzyć odpowiednie otoczenia prawne i ekonomiczne niezbędne dla pełnego wykorzystania możliwości technicznych wynikających z rozpoczętych i planowanych inwestycji modernizacyjnych prowadzonych na poziomie sieci dystrybucyjnych.

Prezes URE i Zarząd KIGEiT uważają, że działania prawne nie powinny hamować już rozpoczętego procesu inwestycyjnego i zalecają wprowadzenie nowego rodzaju działalności gospodarczej - operatora AmI (operator usług Ambient Intelligence), czyli podmiotu, który będzie wykorzystywał narzędzia teleinformatyczne i możliwość komunikacji z centralną aplikacją AMI dla realizacji usług smart grid.

Rynek otwarty na innowacje

Sygnatariusze Uzgodnień rekomendują stosowanie standardowych rozwiązań, ale przy pełnym poszanowaniu neutralności technologicznej. Celem stawianych wymagań technicznych ma być bowiem otworzenie rynku energetycznego dla nowych usług, innowacyjności i rozwoju technicznego.

Centralna aplikacja AMI powinna być punktem łączącym nowych uczestników rynku, którzy będą gotowi zainwestować w usługi SG oraz nowe rodzaje systemów energetycznych takich jak np. wirtualne elektrownie. Obszarem działalności operatorów AmI będą usługi smart grid świadczone dla prosumentów i zaawansowanych technicznie odbiorców energii.

Prosument - jednocześnie konsument i producent

Wspólne stanowisko regulatora i KIGEiT prezentowane w uzgodnieniach, dotyczy także wspierania prosumentów. Prosument to jednocześnie producent i konsument. Prosument energetyczny produkuje energię elektryczną lub ciepło na własne potrzeby oddając ewentualne nadwyżki innym odbiorcom. Zarządzanie rozproszonymi źródłami energii i wsparcie prosumentów możliwe będą teraz dzięki usługom smart grid.

W deklaracji podpisanej przez regulatora i KIGEiT wdrożenie instytucji prosumenta towarzyszy dążeniom do lokalnego wykorzystania nadwyżek produkowanej u niego energii np. poprzez możliwość jej redystrybucji wśród najbliższych odbiorców.

W Uzgodnieniach zaproponowano także rozwiązania dotyczące wsparcia inwestycji w mikro źródła =< 40kW, powołania i finansowania Niezależnego Operatora Pomiarowego (NOP). umiejscowienia AmI w systemie podmiotów działających w oparciu o koncesję wynikającą z prawa energetycznego.

Data publikacji : 05.07.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry