Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od czterech lat wszyscy mamy wybór. Grupa aktywnych i świadomych klientów energetyki liczy już ponad 13 tysięcy odbiorców

Pierwszego dnia polskiej Prezydencji w Radzie UE przypada kolejna rocznica implementacji europejskich rozwiązań na rzecz promowania konkurencji na detalicznym rynku energii - wolności wyboru sprzedawcy energii.

1 lipca 2007 skończył się okres „przywiązania” odbiorców do jednego sprzedawcy energii. Od czterech lat wszyscy odbiorcy mogą kupować energię od dowolnie wybranego przedsiębiorstwa. Obowiązek dalszych ułatwień dla odbiorców, którzy chcą zmienić sprzedawcę energii zapisano w tzw. III pakiecie energetycznym, który potwierdza i rozszerza wiele uprawnień europejskich konsumentów związanych m.in. możliwością zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Klauzule abuzywne

Katalog sporządzony został na podstawie rejestru niedozwolonych klauzul umownych, który prowadzony jest przez Prezesa UOKiK. Do rejestru wpisywane są postanowienia umowne z wielu dziedzin, uznane za niedozwolone i orzeczone prawomocnym wyrokiem SOKiK.

Czego przedsiębiorstwo energetyczne nie może zapisać w umowie? Czytaj więcej

Jak korzystamy z naszej wolności?

Jak pokazuje najnowszy monitoring URE liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę (tzw. odbiorców TPA) z grup taryfowych A, B, C - według. stanu na koniec maja 2011 roku - wyniosła 12 016. Od końca ubiegłego roku sprzedawcę energii zmieniło aż 4405 komercyjnych odbiorców (wzrost o 57,9 %). Tylko w kwietniu 2011 z prawa wyboru sprzedawcy skorzystało 870 odbiorców z „biznesowych” grup taryfowych. Jeszcze więcej było ich w maju 2011 r. - 1210.

Systematycznie rośnie także liczba aktywnych odbiorców energii w gospodarstwach domowych (tzw. grupa taryfowa G). Polacy chcą i potrafią korzystać ze swoich praw na rynku energii - dokonali już 1 664 osób indywidualnych wyborów sprzedawcy prądu. Od końca ubiegłego roku do końca maja liczba tzw. odbiorców TPA (zasada Third Party Access umożliwia zmianę sprzedawcy) w tej grupie wzrosła o 24 %. W kwietniu 2011 r. monitoring URE odnotował 115 zmian sprzedawcy w grupie taryfowej G, w maju liczba ta wyniosła 71.

Setki tysięcy w Czechach, tysiąc w Polsce

W Republice Czeskiej w pierwszym kwartale 2011 z prawa do zmiany sprzedawcy (gaz i energia elektryczna) skorzystało prawie 218 tysięcy odbiorców energii, w tym - 97,5 tysiąca odbiorców indywidualnych. W Wielkiej Brytanii rocznie sprzedawcę zmienia nawet 15 %, a w Niemczech 18 % wszystkich odbiorców energii i gazu.

Według raportu Komisji Europejskiej z listopada 2010 r. tylko w siedmiu krajach UE liczba odbiorców korzystających z zasady TPA przekroczyła 10 %, mniej niż jedna trzecia (23 %) odbiorców energii w krajach Unii ma dostęp do porównywalnych ofert różnych sprzedawców, a 41 % odbiorców nie wie, czy ma prawo do zmiany sprzedawcy energii.

Nie tylko monitoring - dobre praktyki, niedozwolone klauzule

Prezes URE nie tylko monitoruje sekwencje zmian na rynku energii, ale też wspiera odbiorców m.in. rekomendując przedsiębiorcom energetycznym rozwiązania dotyczące rzetelnego traktowania klientów. W trosce o prawo odbiorców do informacji i wysokiej jakości obsługi handlowej z inicjatywy regulatora przygotowano dokumenty „Dobrych Praktyk Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” oraz „Dobrych Praktyk Sprzedawców gazu ziemnego i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych”, które są rekomendowane przez Prezesa URE do wykorzystania przez przedsiębiorstwa gazownicze przy opracowywaniu własnych kodeksów Dobrych Praktyk.
URE przygotował również katalog niedozwolonych praktyk - tzw. klauzul abuzywnych tj. niezgodnych z prawem zapisów w umowach zawieranych między odbiorcami energii elektrycznej i gazu a przedsiębiorstwami energetycznymi.

Data publikacji : 01.07.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry