Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko regulatora w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych

Konsultacje społeczne w sprawie AMI zakończone

W lutym br. Prezes URE rozpoczął konsultacje społeczne projektu Stanowiska w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych w formule smart grid ready. Celem przygotowanego przez URE dokumentu było wyjście naprzeciw toczącym się w wielu przedsiębiorstwach dystrybucyjnych projektom pilotażowym oraz wprowadzenie mechanizmów zachęcających przedsiębiorstwa do inwestycji w systemy inteligentnej sieci.

W trakcie konsultacji swoje uwagi zgłosili m.in. PSE-Operator, ENERGA-Operator, PGE Dystrybucja, Towarzystwo Obrotu Energią, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PGNiG, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Instytut nafty i Gazu, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, HP-Polska, AT KEARNEY, Ernst & Young, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Komitet Energia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, APATOR, IBM oraz Accenture.

Wszystkim biorącym udział w konsultacjach dziękujemy za współpracę, uczestnictwo w dyskusji i wkład w przygotowanie ostatecznego kształtu dokumentu.

Zgłoszone uwagi miały konstruktywny charakter, a biorący udział w konsultacjach wyrazili poparcie dla idei podjętej przez Urząd. W szczególności sektor dostawców sprzętu zgłaszał potrzebę dalszej współpracy zainteresowanych stron - szczególnie na etapie opracowywania dokumentacji przetargowych oraz w obszarze niezbędnej standaryzacji.

W dniu dzisiejszym Stanowisko zostało również zaaprobowane przez powołany przez Ministra Gospodarki Zespół Doradczy ds. wdrożenia inteligentnych sieci, który zdecydował zaproponowane przez Prezesa URE rozwiązania techniczne zarekomendować Międzyresortowemu Zespołowi ds. Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Kolejne, zapowiedziane w Stanowisku dokumenty, w tym dotyczące uzasadnienia wyboru określonej architektury rynku pomiarów oraz rozstrzygnięć ekonomicznych będą sukcesywnie - przedmiotem akceptacji Zespołu Doradczego.

O przygotowywanym stanowisku więcej pisaliśmy w lutym, kiedy rozpoczynaliśmy proces konsultacji społecznych: Stanowisko regulatora w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych

W załączeniu prezentujemy wypracowane w toku konsultacji Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych w formule smart grid ready:

Data publikacji : 02.06.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry