Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4121,Prezes-URE-oglasza-jednostkowe-oplaty-zastepcze-dla-kogeneracji-na-rok-2012.html
16.06.2024, 21:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji na rok 2012

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o wysokości jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2012 roku

Jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w art. 9a ust. 8a ustawy - Prawo energetyczne, obowiązujące w 2012 r. wynoszą:

  • Ozg = 128,80 [zł/MWh], tj. 65,94 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozk = 29,30 [zł/MWh], tj. 15,00 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozm = 60,00 [zł/MWh], tj. 30,72 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.
     
Data publikacji : 30.05.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony