Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE uruchamia Cenowy ENergetyczny Kalkulator Internetowy - CENKI

Wybierz korzystniejszą ofertę. Z Kalkulatorem Taryf URE możesz policzyć koszty zakupu i dostarczenia energii elektrycznej do Twojego domu

Na stronie internetowej URE dotyczącej zmiany sprzedawcy - www.maszwybor.ure.gov.pl - udostępniona została witryna kalkulatora taryf elektroenergetycznych.

Kalkulator jest aplikacją internetową, która umożliwia porównywanie ofert cenowych sprzedawców, które są skierowane do odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Aplikacja pokazuje różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Ponadto odbiorca ma możliwość zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi dostępnych ofert sprzedawców, takimi jak np. gwarancja stałej ceny lub ostrzeżenie o dodatkowej opłacie handlowej.

Znalazłeś korzystniejszą ofertę i chcesz zmienić sprzedawcę energii? Nie wiesz jak to zrobić? Zapraszamy do skorzystania z poradnika URE

Chcąc obliczyć i porównać ceny energii za pomocą kalkulatora użytkownik powinien wprowadzić swój kod pocztowy oraz roczne zużycie energii elektrycznej (ilość energii w kWh). W celu większego zindywidualizowania danych czyli wskazania potrzeb i profilu zużycia energii, użytkownik witryny ma możliwość uszczegółowienia swojego zapytania. Możemy wybrać interesującą nas częstotliwość wystawiania rachunku za zużycie energii elektrycznej (okres rozliczeniowy), rodzaj taryfy (G11 - taryfa całodobowa, G12 - taryfa dzień/noc, G12w - taryfa weekendowa) czy procent zużycia w szczycie (w przypadku taryf z grupy G12/G12w użytkownik ma możliwość doprecyzowania zużycia energii elektrycznej w godzinach/okresach określonych w taryfie). Jeżeli nie chcemy sami uszczegółowiać kryteriów kalkulacji, mechanizm kalkulatora sam przyjmuje założone wartości (analizowane będą wszystkie typy taryf, dla okresu rozliczeniowego przyjmowana jest stawka za dwumiesięczny okres rozliczeniowy, dla taryf G12 i G12w przyjmowane jest proporcjonalne <50%/50%> zużycie energii).

Kalkulator taryfowy dostępny jest na stronie maszwybor.ure.gov.pl oraz z poziomu witryny głównej URE i strony Dla Odbiorców Energii po kliknięciu w baner CENKI - Kalkulator Taryf Energetycznych.

Uwaga: Kalkulator stanowi jedynie narzędzie pomocnicze w podjęciu decyzji o wyborze nowego sprzedawcy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Korzystanie z witryny kalkulatora taryf elektroenergetycznych jest bezpłatne.

***

Urząd Regulacji Energetyki jest beneficjentem projektu „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii” finansowanego ze środków UE (Transition Facility PL2006/018-180.02.04), którego celem jest wzmocnienie potencjału administracyjnego Państw Członkowskich w zakresie wprowadzania w życie prawodawstwa wspólnotowego oraz wspierania wymiany najlepszych praktyk. W ramach projektu - oprócz kalkulatora taryfowego - przygotowane zostały także Dobre Praktyki sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych zawierające wzory ujednoliconych umów zawieranych pomiędzy sprzedawcami energii, OSD a odbiorcami energii.

Data publikacji : 31.05.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry