Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Smart Metering Central & Eastern Europe 2011 po raz drugi w Warszawie

Przedstawiciele sektora energetycznego i administracji, eksperci, praktycy i naukowcy m.in. z Polski, Niemiec, Holandii, Czech, Chorwacji, Rumunii rozmawiali w Warszawie o perspektywach wdrożenia inteligentnego opomiarowania w krajach Europy Środkowo - Wschodniej.

Regulator patronem procesu smart

Międzynarodowa konferencja „Smart Metering Central & Eastern Europe 2011” odbywała się pod Honorowym Patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - Marka Woszczyka. W liście do uczestników i organizatorów SMCEE, szef URE przypomniał o znaczeniu rozwiązań technologii smart dla odbiorców energii. „Zadania postawione przed regulatorem rynku - pisał m.in. Marek Woszczyk - wymagają z jednej strony konieczności przewidywania kierunków rozwoju sektora energetycznego i wzmacniania konkurencji w sektorze, z drugiej zaś - stymulowania działań spójnych z długofalowym interesem odbiorców energii i paliw. To właśnie z tych względów wynika zaangażowanie Urzędu Regulacji Energetyki w kluczowy dla rozwoju i przyszłości polskiej energetyki projekt, jakim jest wdrożenie inteligentnych sieci do polskiego systemu elektroenergetycznego.

Zdaniem szefa URE modernizacja sieci energetycznych w kierunku smart grids oznacza dynamiczne przyspieszenie rozwoju i zmianę jakościową polskiej energetyki. Połączenie IT i sieci elektroenergetycznych będzie przełomem głównie dzięki interaktywności, która może stanowić bazę dla rozwoju zupełnie nowych usług i funkcjonalności. Marek Woszczyk podkreślił rolę regulatora w implementacji procesu oraz inicjowanie dostosowywania ram prawnych. Prezes URE - jako organ, któremu powierzono wdrożenie i nadzorowanie procesu liberalizacji rynku energii podporządkowanego takim nadrzędnym przesłankom jak bezpieczeństwo energetyczne i wysoka konkurencyjność gospodarki - widzi swoją rolę jako patrona nad procesem standaryzacji i koordynacji oraz sprawowania nadzoru nad przygotowaniami.

Stanowisko regulatora w sprawie AMI

Prezesa URE reprezentował dr Tomasz Kowalak Dyrektor Departamentu Taryf Urzędu Regulacji Energetyki, który współprzewodniczył sesji poświęconej wdrożeniu inteligentnego opomiarowania widzianej z perspektywy regulatora, przedstawiając prace czynione przez Prezesa URE na rzecz wdrożenia systemu, dotychczasowe osiągnięcia sektora energetycznego i wyzwania związane z instalowaniem inteligentnych liczników.

Wdrożenie smart grids w skali 38 milionowego kraju wymaga odważnych decyzji i zespołowej pracy zainteresowanych stron, podkreślił Dyrektor Tomasz Kowalak przedstawiając przegląd działań w obszarze inteligentnego opomiarowania i zakres koniecznej interwencji regulatora w „Updates on smart meter preparation in Poland”. Przedstawił „Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażania przez OSD inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku”. Społeczne konsultacje Stanowiska znajdują się na ukończeniu i do końca maja zostanie ono opublikowane na www.ure.gov.pl w swoim ostatecznym kształcie.

Smart zmiana wymaga dostosowania procesu wdrożenia inteligentnego opomiarowania do istniejących rozwiązań legislacyjnych. URE pracuje obecnie nad dokumentami obejmującymi takie kwestie jak m.in. pakiet zachęt dla inwestorów, Home Area Network (domowa sieć smart) oraz system przekazu danych.

Przede wszystkim edukacja

Ekspert URE przedstawił wyzwania dla etapu instalacji inteligentnego opomiarowania w Polsce, mówiąc m.in. o braku równowagi w ocenie kosztów i zysków dla inwestorów, braku wiedzy o możliwościach wykorzystania instalacji smart przez odbiorców energii oraz braku standardów przesyłu danych, co może stanowić zagrożenie dla interoperacyjności procesu. Jednym z głównych zadań regulatora staje się wobec powyższego edukacja odbiorców energii w zakresie użyteczności technologii smart.

Podczas spotkania, ponad 200 gości SMCEE otrzymało aktualny przegląd sytuacji na temat smart metering i smart grids w Europie Środkowo - Wschodniej, jak również informacje o przygotowaniach do wprowadzania inteligentnych liczników w Polsce.

Szacunek budzą polskie doświadczenia - na konferencji SMCEE - zaprezentowano aktualne projekty realizowane m.in. w ramach programu SMART - Energa, którego zadaniem jest wprowadzenie inteligentnego opomiarowania na całym obszarze działalności gospodarczej spółki Energa i dostarczenie liczników do 2,5 mln gospodarstw domowych oraz 300 tys. klientów biznesowych.

Przedstawiciel AT Kearney Polska, mówił m.in. o charakterystyce procesu smart zmiany, konieczności stabilnych rozwiązań regulacyjnych i kosztach przedsięwzięcia. Chociaż cena instalacji jednego punktu opomiarowania to ok. 380 pln, suma kosztów dla poszczególnych operatorów może wahać się od 375 milionów złotych do ponad miliarda pln. Skąd wziąć środki na sfinansowanie przedsięwzięcia? Z własnych kapitałów, wzrostu cen energii, funduszy europejskich i kredytów preferencyjnych.

O projektach smart mówili także eksperci EnergiiPro S.A., Tauronu, grupy CEZ, Accenture, IBM, francuskiej ERDF, konsorcjum Smart Power Grids Polska i rumuńskiego Ministerstwa Gospodarki i Handlu.

***

Polska w ostatnich dwu latach stała się centrum debaty o technologiach smart w Europie Środkowo - Wschodniej. W czerwcu 2010 r., dzień po dniu, odbyły się w Warszawie dwie konferencje, pierwsza z udziałem URE, druga zorganizowana przez Urząd Regulacji Energetyki. Partnerem obu wydarzeń był międzynarodowy portal poświęcony technologiom smart - metering.com i wydawca portalu - firma Synergy. Oba spotkania w Warszawie, cieszyły się dużym zainteresowaniem samorządów, sektora energetycznego, przedstawicieli nauki. O SMCEE A.D. 2010 pisaliśmy 25 i 23 czerwca oraz 2 lipca 2011 r.

Data publikacji : 20.05.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry