Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za rok 2010

31 marca 2011 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, poinformował o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2010 rok.

Data publikacji : 31.03.2011
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry