Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4002,Srednie-ceny-sprzedazy-energii-elektrycznej-wytworzonej-w-wysokosprawnej-kogener.html
2020-05-30, 01:02

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za rok 2010

31 marca 2011 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, poinformował o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2010 rok.

Data publikacji : 31.03.2011
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony