Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/3997,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-za-rok-2010.html
2020-05-31, 15:00

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2010

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, informuje, iż w 2010 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 195,32 zł/MWh.

Data publikacji : 31.03.2011
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony