Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy polska energetyka jest innowacyjna?

Marek Woszczyk, wiceprezes URE wziął udział w VI Międzynarodowej Konferencji POWER RING 2010 - Regionalny rynek energii Europy Środkowo-Wschodniej.

Marek Woszczyk, wiceprezes URE zaproszony został do sesji panelowych poświęconej problematyce rozwoju najnowszych technologii oraz możliwości ich integracji z obecnym systemem energetycznym.

Wolna gra rynkowa wymusza innowacje

Wiceszef URE odniósł się do roli państwa we wprowadzaniu innowacji w gospodarce - Optymalnie wprowadzanie innowacji powinno stanowić efekt funkcjonowania rynku. Celem wolnej gry konkurentów jest bowiem pozyskanie odbiorcy dla towaru lub usługi, a najlepszym sposobem na to jest z kolei zaoferowanie bardzo dobrego towaru i wyróżniającej się oferty - wskazywał wiceszef URE. Jednak kwestię innowacyjności w energetyce należy rozpatrywać w kontekście struktury podmiotowej rynku, która może sprzyjać bądź nie, wprowadzaniu innowacji przez poszczególne firmy - kontynuował Marek Woszczyk. - Jeżeli na rynku jest niewielu konkurentów to państwo wprowadza różnego rodzaju instrumenty mające wspierać innowacyjne sposoby działania.

6 grudnia 2010 r. Minister Gospodarki - przewodniczący międzyresortowego zespołu ds. realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku - powołał zespół doradczy ds. związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci energetycznych w Polsce. W skład zespołu został powołany Prezes URE.
Zadaniem ekspertów jest przygotowanie analizy możliwości i zakresu wprowadzenia w Polsce inteligentnych sieci oraz wypracowanie założeń do aktów prawnych wprowadzających taki system.
W skład zespołu wchodzą także przedstawiciele PSE Operator, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTiREE) oraz Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). 

„Tak” regulatora dla budowy inteligentnych inwestycji

Wiceprezes Woszczyk przedstawił plany Urzędu odnośnie regulacji w obszarze szeroko pojętych systemów inteligentnych i uwzględnienia nakładów ponoszonych na budowę smart grid w taryfach dystrybutorów energii - Nasz pomysł polega na tym, by - w istniejącym stanie prawnym - pod pewnymi warunkami i przy założonych efektach inwestycje w systemy inteligentne były wynagradzane w wyższym stopniu, niż zakłada to standardowa stopa zwrotu z inwestycji sieciowych.

***

Czy jesteśmy bezpieczni? Czy jesteśmy zintegrowani? Czy jesteśmy zdeterminowani, aby przejść do w pełni funkcjonującego regionalnego rynku energii ? Między innymi takie pytania postawiono uczestnikom VI Międzynarodowej Konferencji POWER RING 2010, która odbyła się w poniedziałek, 20 grudnia w Ministerstwie Gospodarki. Organizatorzy wydarzenia - Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji - skoncentrowali się na zagadnieniach europejskiego rynku energetycznego, w tym szczególnie na kluczowych kwestiach dotyczących regionalnego rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. mechanizmy i prawa rządzące regionalnym rynkiem energetycznym, kwestie bezpieczeństwa dostaw i planowania strategicznego, integracji rynku oraz połączeń transgranicznych. Dyskusje toczyły się wokół europejskich regulacji rynkowych, międzynarodowej koordynacji i współpracy na rynku energetycznym oraz przyszłych inwestycji w infrastrukturę. 

Data publikacji : 21.12.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry