Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany cen energii od Nowego Roku

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii gospodarstwom domowym większości przedsiębiorstw.

Decyzjami z dn. 16 i 17 grudnia 2010 r. Regulator zatwierdził taryfy przedsiębiorstwom Enea, Energia Obrót, EnergiaPro Gigawat, Enion Energia i PGE Obrót - sprzedającym energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Nowe taryfy zostały zatwierdzone także dystrybutorom: Enea Operator, Energa Operator, EnergiaPro, Enion, RWE Stoen Operator oraz Vattenfal Distribution Poland.

Średni wzrost cen energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych w zatwierdzonych jak dotąd taryfach wyniesie w przyszłym roku 7,7% (od 6,9 % w Energa Obrót do 8,4% w PGE Obrót). Stawki za usługę dystrybucji dla tej samej grupy odbiorców zmienią się natomiast od spadku o 0,5% w EnergiaPro do wzrostu o 7,9% w Energa Operator. Oznacza to, że rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną średnio od 3,8% u klientów Energia Pro Gigawat do 7,4% u odbiorców Energa Obrót.

W pierwszych wnioskach sprzedawcy oczekiwali podwyżek średnio o około 16% (od 13% do 22% w stosunku do taryf obowiązujących w 2010 roku). Regulator czterokrotnie wzywał przedsiębiorstwa do korekty wniosków.

Przyczyny podwyżek cen energii to w szczególności wzrost kosztów wynikających z realizacji obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracji oraz wzrost hurtowej ceny energii elektrycznej. Wzrost stawek dystrybucyjnych został natomiast podyktowany w głównej mierze wzrostem kosztów wynikających z inwestycji sieciowych (w tym amortyzacja, zwrot z kapitału, podatki od majątku sieciowego).

Poniższa tabela przedstawia skutki zmiany taryf dla różnych grup odbiorców w poszczególnych przedsiębiorstwach:

Średnie zmiany taryf na 2011 (wielkości średnie)

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla wszystkich grup odbiorców
(ogółem)

Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Zmiana taryfy za e.e. w gospodarstwach domowych u sprzedawców z urzędu  

Łączna zmiana  na rachunku za e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych

%

%

%

%

ENEA Operator Sp. z o.o.

2,5

2,2

7,8

5,4

ENERGA Operator S.A.

7,6

7,9

6,9

7,4

EnergiaPro S.A.

0,2

-0,5

7,2

3,8

ENION S.A.

1,8

0,4

7,6

4,2

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

7,1

7,3

Postępowanie w toku

----------

VATTENFALL DP S.A.

3,8

3,7

Postępowanie w toku

-----------

PGE Dystrybucja S.A.

Postępowanie w toku

Postępowanie w toku

8,4

-----------

Taryfy zostały zatwierdzone na okres do 31 grudnia 2011 r.

Data publikacji : 17.12.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry