Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niższe ceny gazu. Prezes URE zatwierdził korektę taryfy gazowej PGNiG.

16 grudnia 2010 r. Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą korektę taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w wyniku której średnia cena paliw gazowych została obniżona o 3,2%. Taryfa obowiązywać będzie do 31 marca 2011 r.

Pozostałe elementy mające wpływ na wysokość opłat za gaz nie ulegają zmianie, tak więc skutki finansowe w poszczególnych grupach taryfowych są zależne od udziału opłat sieciowych i abonamentowych w opłatach za dostawę gazu ogółem. I tak dla największych odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego rozliczanych w grupie E4B obniżka płatności wyniesie przeciętnie 3,0 %, dla najmniejszych (grupa W-1) - średnio w kraju 1,3 %.

Zmiany cen w poszczególnych grupach taryfowych są zróżnicowane. W największym stopniu skorzystają z obniżki odbiorcy zużywający stosunkowo duże ilości gazu: do przygotowywania posiłków, podgrzewania wody i ogrzewania mieszkań - w pierwszym kwartale przyszłego roku zaoszczędzą około 20 złotych. Natomiast odbiorcy używający gazu tylko do przygotowania posiłków i podgrzania wody zaoszczędzą odpowiednio mniej - około złotówki.

Poniższa tabela przedstawia uśrednione skutki finansowe korekty taryfy dla poszczególnych grup odbiorców w gospodarstwach domowych (kwoty bez VAT).

Symbol grupy

Cel poboru

Średnia roczna ilość pobranego gazu w m3

Skutki finansowe

Miesięczna obniżka w [zł/m-c]

Zmiana w [%]

Gaz wysokometanowy

W-1

przygotowanie posiłków

115

0,31

-1,3

W-2

przygotowanie posiłków i podgrzanie wody

576

1,57

-1,7

W-3

przygotowanie posiłków, podgrzanie wody i ogrzanie mieszkań

2 298

6,28

-2,0

Gaz zaazotowany GZ-41,5

S-1

przygotowanie posiłków

149

0,32

-1,4

S-2

przygotowanie posiłków i podgrzanie wody

731

1,57

-1,9

S-3

przygotowanie posiłków, podgrzanie wody i ogrzanie mieszkań

2 599

5,59

-2,1

Gaz zaazotowany GZ-35

Z-1

przygotowanie posiłków

161

0,3

-1,3

Z-2

przygotowanie posiłków i podgrzanie wody

743

1,36

-1,8

Z-3

przygotowanie posiłków, podgrzanie wody i ogrzanie mieszkań

3 251

5,96

-2,0

Obniżenie cen gazu wysokometanowego w taryfie PGNiG S.A. jest możliwe dzięki spadkowi kosztów jego pozyskania za granicą (tj. spodziewanemu - w I kwartale 2011 r. - rabatowi w kosztach zakupu tego paliwa od głównego dostawcy, tj. Gazprom-Export). Natomiast obniżka cen gazów zaazotowanych wynika z konieczności zachowania stałych relacji między cenami paliw gazowych rozprowadzanych krajowym systemem gazowniczym (wyrażonych w zł/GJ).

Decyzja zatwierdzająca korektę taryfy gazowej została opublikowana w biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe Nr 66/2010 (381) z dnia 16 grudnia 2010 r.

O terminie wprowadzenia taryfy zdecyduje PGNiG. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo może to zrobić najwcześniej 14, a najpóźniej 45 dni od daty opublikowania taryfy.

Ostatnie obniżenie cen gazu miało miejsce w 2009 r.  

Data publikacji : 17.12.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry