Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O współpracy nauki z przemysłem na rzecz inteligentnych sieci - międzynarodowa konferencja w Warszawie

Tylko współpraca nauki, przemysłu energetycznego i administracji zapewni sukces modernizacji polskiej energetyki i polskiej gospodarki. To najważniejsze przesłanie konferencji „Smart grids a poprawa efektywności energetycznej. Nauka i standaryzacja w rozwoju koncepcji inteligentnych sieci”.

 
 
 
 
 

Z inicjatywy prof. dr hab. Barbary Kudryckiej - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Mariusza Swory - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Politechniki Wrocławskiej, reprezentowanej przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Energa - Operator S.A., reprezentowanej przez Leszka Nowaka, Prezesa Zarządu Energa - Operator S.A. odbyło się w Warszawie, jedno z najważniejszych w 2010 roku spotkań promujących współpracę głównych partnerów odpowiadających za technologiczną modernizację kraju - nauki, przemysłu oraz administracji rządowej.

W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób reprezentujących świat nauki, sektor energetyczny i administrację - z Polski i wielu krajów Europy i Azji. Oprócz prelegentów - Nicolasa Arcauza z Open Public Extended Network Metering, Thomasa Nelsona z amerykańskiego National Institute of Standards and Technology, Jamesa Strapa (Global Center of Competency for Energy&Utilities IBM Global Business Services) do Warszawy przyjechali przedstawiciele instytucji regulacyjnych z Gruzji, Azerbejdżanu i Węgier. Gościem specjalnym konferencji był Jego Ekscelencja Thomas Østrup Møller, Ambasador Królestwa Danii w Polsce.

Do „smart” tanga trzeba trojga
W wystąpieniu inaugurującym konferencję, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, przypomniała, że współpraca nauki, przemysłu i administracji jest koniecznym warunkiem wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w polskiej gospodarce, a smart grids jest nowym etapem w rozwoju polskiej energetyki. Zdaniem prof. Kudryckiej projekty smart mogą liczyć nie tylko na dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (300 mln pln), ale dzięki wprowadzonej przez resort 1 października 2010 r. reformie systemu finansowania nauki - autorzy innowacji wykorzystywanych w gospodarce będą promowani nowym fundrasingowym systemem dotacji państwowych. Suma dotacji publicznych będzie wzrastać proporcjonalnie do wzrostu dotacji ze strony przemysłu.

Dr Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwrócił uwagę na „tu i teraz” rewolucji smart w Polsce.
- Współpraca nauki, przemysłu i administracji jest nie tylko konieczna, ale w wielu miejscach już trwa i nasze marzenia o „smart rewolucji” są realizowane. Już teraz polskie uczelnie, przedsiębiorstwa energetyczne i producenci nowych technologii współpracują ze sobą tworząc szansę na technologiczny „take off” polskiej gospodarki - powiedział m.in. Prezes URE, przypominając najważniejsze projekty i programy wspierające realizację smart grids w Polsce m.in. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (SSE Mielec), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (linie wsparcia finansowego dla projektów smart grids), projekty pilotażowe Energa Operator S.A., prace Akademii Górniczo - Hutniczej i Politechniki Wrocławskiej, na zawansowaną technologicznie produkcję polskiego przemysłu.
W trakcie konferencji Prezes URE zapowiedział, że wraz z europejskimi regulatorami rynku rozpocznie prace nad „Dokumentem Podstawowym Smart Grids w Europie” - „Position Paper on Smart Grids”.

Dla siedmiu dni warto stworzyć smart świat

Pierwszą część konferencji poświęcono znaczeniu smart grids dla efektywności energetycznej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski (Wydział MEL Politechniki Warszawskiej) w prezentacji Rola technologii smart w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej zapewniał, że od budowy inteligentnych sieci energetycznych nie ma już odwrotu.

- Znamienny jest przykład Grecji, która ma problem z niedoborem energii tylko w ciągu siedmiu dni w roku. I dla tych siedmiu dni opłaca się Grekom budować od podstaw system smart grids. Sieci inteligentne pozwalają zmienić cechy tradycyjnego systemu elektroenergetycznego, zdecydowanie łatwiej będzie budować elektrownie jądrowe w Polsce przy działającym systemie smart grids. - mówił m.in. prof. Tadeusz Skoczkowski.

dr inż. Wojciech Myślecki z Politechniki Wrocławskiej przedstawił historię i stan obecny prac nad projektem inteligentnych sieci w Polsce - Smart Grid w Polsce, a dr inż. Krzysztof Hajdrowski (Politechnika Poznańska), przedstawił prezentację - Smart grids - drogi realizacji i sposoby upowszechnienia.

Standaryzacja rewolucji smart

Tematem drugiej części była standaryzacja procesów związanych z projektami smart. Thomas Nelson z National Institute of Standards and Technology (NIST) opowiedział o Inteligentnych sieciach w amerykańskim modelu standaryzacyjnym. Nicolas Arcauz z Open Public Extended Network Metering przedstawił Działania OPENmeter na rzecz standaryzacji projektów AMI. Rafał Czyżewski - Wiceprezes Energa Operator S.A - przedstawił studium przypadku - Case study. Wdrożenie projektu AMI w Energa-Operator.

Na konferencji poświęconej standaryzacji nie mogło zabraknąć szefa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes PKN, przedstawił prezentację nt. Jednostki normalizacyjnej w systemie normalizacji dobrowolnej. Natomiast Janina Popowska, Prezes Głównego Urzędu Miar - opowiedziała o Licznikach smart - zgodność z międzynarodowym systemem miar. Rola GUM w procesie wdrażania inteligentnych sieci energetycznych.

Dotrzeć do wartościowej informacji

W trzeciej części konferencji „Smart grids a poprawa efektywności energetycznej” usłyszeliśmy kolejno: Jamesa Strapa - Smart metering - droga od wdrażania projektów pilotażowych do ich realizacji i wypracowania dobrych praktyk, Wojciecha Lubczyńskiego (Pełnomocnik Zarządu PSE Operator S.A.) - Programy zarządzania popytem w środowisku inteligentnego opomiarowania jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, Jacka Piotrowskiego - Dyrektora Rynku Przemysłowego, Hewlett - Packard Polska, Projekt SM w CEZ - wykorzystanie BI do analizy danych płynących z systemu SM. Jacek Piotrowski podsumował wyzwania jakie czekają autorów programów komunikacji w urządzeniach pomiarowych systemów smart.

Polska ma Power - jest nas więcej w Konsorcjum SPG Polska

Wymiernym efektem konferencji było przystąpienie do konsorcjum Smart Power Grids Polska kolejnych sygnatariuszy: Banku Zachodniego WBK S.A., APATOR S.A., Instytutu Problemów Jądrowych, Politechniki Opolskiej i WINUEL S.A. Konsorcjum powstało z inicjatywy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu. 3 listopada 2010 r. „Rekomendację dla Rektora Politechniki Wrocławskiej o powołanie Konsorcjum „Smart Power Grids - Polska” podpisali dr Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Mateusz Morawiecki, Prezes Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Jan Rączka, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

***

Smart gridowa konferencja w Polskiej Akademii Nauk, jest dobrym podsumowaniem ważnego dla URE smart roku. Cztery międzynarodowe konferencje, wystąpienia na temat smart grids i smart metering na forach organizacji międzynarodowych, konferencje krajowe przygotowywane dla samorządów, udział w przygotowaniu dwóch Deklaracji konstytuujących dalsze prace nad inteligentnymi sieciami w Polsce, systematyczne tworzenie koalicji z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych - to tylko niektóre przykłady działań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2010 roku.

Partnerami medialnymi Wydarzenia były czasopisma Wspólnota, Energia Elektryczna, Instal, Computerworld, Polish Market i Nowy Przemysł oraz portal wnp.pl.

          

Data publikacji : 09.12.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry