Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powstała Światowa Federacja Smart Grid

Stowarzyszenia na rzecz inteligentnych sieci z Indii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej, Australii, Irlandii oraz Kanady powołały Światową Federację na rzecz Inteligentnych Sieci - Global Smart Grid Federation (GSGF).

 Nową platformę współpracy utworzyły: GridWise Alliance (USA), India Smart Grid Forum, Japan Smart Community Alliance, Korean Smart Grid Association, Smart Grid Australia, SmartGrid Ireland oraz SmartGrid Kanada.

Szefem Federacji został Guido Bartels, prezes amerykańskiej GridWise Alliance. Federacja została zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, a stanowisko zastępcy Guido Bartelsa pełni Ja-Kyun Koo - prezes Korea Smart Grid Association, który przejmie fotel szefa GSGF, po upływie dwu letniej kadencji.

Nowy szef, nowej smart organizacji, podczas spotkania założycielskiego zapewnił m.in., że:

Przez wzajemną wymianę poglądów i dzielenie się wiedzą o wdrożeniu rozwiązań z obszaru smart grid w naszych krajach i współpracy z naszym przemysłem, przezwyciężymy bariery stające na drodze zmian związanych z wdrożeniem projektów inteligentnych sieci.

Celem GSGF jest działanie na rzecz promocji rozwiązań smart grid i pomoc społeczności międzynarodowej, rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze inteligentnych sieci. Współpracy, która zdaniem sygnatariuszy Federacji, może zmienić świat - poprawiając efektywność energetyki, usług komunalnych i technologii informacyjnych, podnosząc wzrost gospodarczy, integrując systemy odnawialnych źródeł energii i działając na rzecz redukcji emisji CO₂.

Zdaniem Ja-Kyun Koo, nowego wiceprezydenta GSGF, Federacja będzie oddana idei rozwoju zaawansowanych rozwiązań technologicznych na całym świecie m.in. poprzez zachęcanie poszczególnych krajów do stosowania technologii z obszaru inteligentnych sieci.

Jako lider wśród organizacji propagujących smart grid na poziomie globalnym, będziemy z całym zaangażowaniem wspierać dotychczasowe inwestycje innych krajów w nowe technologie. - powiedział m.in. Ja-Kyun Koo.

Oprócz działań na rzecz likwidacji barier w rozwoju technologii smart, Federacja chce intensywnie współpracować z rządami poszczególnych krajów, by pomóc w stworzeniu bądź realizacji już istniejących, krajowych harmonogramów dotyczących smart grid. GSGF pragnie też wspomagać administracje krajów w identyfikacji istniejących wyzwań, wpierając zaangażowanie konsumentów, innowacyjność i kompetencje technologiczne.

Idea stworzenia światowej organizacji na rzecz smart grid była m.in. jednym z tematów obrad spotkania światowego Forum ds. Energii i Zmian Klimatu (MEF), została rozwinięta w Planie Działania w grudniu 2009 roku.

Tworząc światowe forum amerykański GridWise skorzystał z tradycji współpracy z krajowymi organizacjami, opartej do tej pory na porozumieniach dwustronnych.

GridWise Alliance zaprosiło sześć innych organizacji, by nadać formalny charakter międzynarodowemu partnerstwu i zrealizować cele zgodne z Planem Działania Smart Grid (Smart Grid TAP).

Więcej informacji na temat Global Smart Grid Federation, znajdą Państwo na stronie portalu metering.com.

Data publikacji : 26.10.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry