Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

o 10 % mniej

Prezes URE ustalił stawki opłaty przejściowej na 2011 rok

Stawki opłaty przejściowej w przyszłym roku zmniejszą się średnio o około 10%.

W 2011 roku stawki opłaty przejściowej (uwzględniając podatek od towarów i usług) będą kształtowały się - dla poszczególnych grup odbiorców - następująco:

Opłata przejściowa stanowi mechanizm pozyskiwania środków finansowych wypłacanych wytwórcom energii elektrycznej w celu pokrycia tzw. kosztów osieroconych, powstałych po rozwiązaniu umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Wysokość opłaty przejściowej uiszczanej przez część odbiorców końcowych zależy od mocy umownej, określonej w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, umowie sprzedaży energii elektrycznej albo umowie kompleksowej.

  • 0,41 zł na miesiąc - w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej
  • 1,74 zł na miesiąc - w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej;
  • 5,48 zł na miesiąc - w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1200 kWh energii elektrycznej;
  • 1,48 zł na miesiąc na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorców końcowych, innych niż gospodarstwa domowe, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia;
  • 3,68 zł na miesiąc na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorców końcowych, innych niż gospodarstwa domowe, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia
  • 6,87 zł na miesiąc na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorców końcowych, innych niż gospodarstwa domowe, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć;
  • 1,89 zł na miesiąc na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorców końcowych, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 500 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji.
Data publikacji : 25.10.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry