Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

DNA polskich sieci. Smart debata w TVN CNBC.

Inteligentne sieci energetyczne oznacza zmianę DNA sieci elektroenergetycznych - powiedział Prezes URE podczas debaty „Elektryczność inteligentnie”.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr Mariusz Swora wziął udział w debacie poświęconej inteligentnym sieciom elektroenergetycznym, która odbyła się we środę 20 października 2010 roku w studiu TVN CNBC w Warszawie.

Spotkanie poprowadził redaktor Robert Stanilewicz, który zaczął od... wyłączenia i włączenia światła w studio, podkreślając w ten sposób, że konsument nadal nie jest partnerem na rynku energii.

III rundy na energetycznym ringu

Debata podzielona na trzy części, dotyczyła technologii (I), systemu regulacji i sposobu finansowania inwestycji w smart metering i smart grids (II) oraz roli konsumenta - odbiorcy energii w procesie zmian (III).

Obok dr. Mariusza Swory w debacie zabierali głos kolejno: Leszek Nowak - Prezes Zarządu Energa - Operator, Robert Stelmaszczyk - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Prezes Zarządu RWE Stoen Operator Sp. z o.o., Edward Słoma - zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki oraz Andrzej Czerwiński, poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej podkomisji stałej do spraw energetyki.

Runda I. Zmieniamy DNA polskiej energetyki

Prezes URE porównał proces modernizacji polskiej energetyki do zmiany DNA istniejących sieci.

- W nowej technologii fascynująca jest innowacyjność, wprowadzając smart grid zmienimy DNA istniejących sieci elektroenergetycznych. - powiedział m.in. Prezes URE. Zmiana, która nas czeka jest jednym z największych wyzwań tak dla branży energetycznej w Polsce, jak dla regulatora. To wyzwanie również w kontekście modelu regulacji. Zmieniając model regulacji trzeba postawić przede wszystkim na innowacyjność. - powiedział Mariusz Swora.

Prezes URE nawiązał do problemu modernizacji sieci, o którym mówił m.in. Prezes Energa Operator Leszek Nowak.

- Jedno z najważniejszych pytań dotyczących smart grids, brzmi obecnie czy budować nowe sieci czy wyposażać istniejącą infrastrukturę w elementy sieciowej inteligencji. Myślę, że powinniśmy robić jedno i drugie, oba procesy powinny być równoległe. Tak naprawdę inteligencja sieciowa daje nam możliwość optymalizacji korzystania z już istniejącej infrastruktury i zdecydowanie efektywniejszego jej wykorzystania. - stwierdził m.in. dr Mariusz Swora.

Runda II. Finanse - jednym z rozwiązań Porozumienie Regulacyjne

O tym w jaki sposób można sfinansować systemy smart grids, inteligentne opomiarowanie uczestnicy rozmawiali podczas drugiej części debaty. Zdaniem szefa URE koszty rewolucji smart mogą być sfinansowane m.in. ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zdecydowanie musimy uniknąć przerzucania całości kosztów projektu na odbiorcę końcowego.

Smart debata w TVN CNBC, była jednym z pierwszym miejsc, w których Prezes URE wspólnie z posłem Andrzejem Czerwińskim poinformował o pracach nad wprowadzeniem porozumień regulacyjnych, które mają zapewnić operatorom gwarancje stabilnych warunków inwestycji w inteligentne sieci elektroenergetyczne.

Pracujemy nad rozwiązaniami, które miałyby wprowadzić do polskiego systemu prawnego porozumienie regulacyjne, zawarte między regulatorem, a podmiotem wdrażającym system inteligentnych sieci. Porozumienie z jednej strony zapewniłoby stabilność finansową, z drugiej strony pozwoliłoby na osiągnięcie celów o charakterze publiczno - prawnym jak na przykład większą efektywność energetyczną. Prawo energetyczne nie pozwala obecnie na zawieranie tego typu porozumień - mówił m.in. dr Mariusz Swora

Regulacja oparta na jakości

Prezes URE zgodził się z opinią szefa Energi Operatora Leszka Nowaka, który stwierdził m.in., że wprowadzenie systemów smart podniesie jakość dostarczanej energii, co będzie miało natychmiastowe konsekwencje w działaniach regulatora i wpłynie na stawki regulacyjne i przychody operatorów. Zdaniem dr. Mariusza Swory przyszłością regulacji jest właśnie regulacja oparta na jakości.

Przychodzi Podmiot do Prezesa...

Odpowiadając na zastrzeżenia Roberta Stelmaszczyka, dotyczących kontrowersji co do opłacalności działań na rzecz inteligentnego opomiarowania i braku zysków operatorów z wprowadzenia inteligentnych sieci, Prezes URE powiedział m.in.:

- Negatywny obraz „business case’ów” projektów inteligentnego opomiarowania przygotowywanych przez operatorów dla regulatora to częsta praktyka. Przypomniał, że bardziej optymistyczny scenariusz korzyści finansowych operatorów został zawarty w przygotowanym na zlecenie regulatora już w grudniu 2008 r. studium wykonalności smart grids w Polsce oraz w jednym z późniejszych studiów.

Runda III. Konsument jest najważniejszy

Prezes URE zdecydowanie podkreślił pro - konsumencki kontekst implementacji smart grids. Zdaniem dra Swory nowe technologie wzmocnią pozycję konsumenta na rynku energetycznym. Odbiorca energii będzie współdecydował o procesie zarządzania zużyciem energii. Już teraz zwycięzcami „bitwy o inteligentne sieci” są samorządy, które wprowadziły rozwiązania umożliwiające inteligentne zarządzenie zużyciem energii. Oszczędności w samej Bielsku - Białej idą w setki milionów złotych. To również od aktywności obywatelskiej, samorządowej będzie zależał charakter procesu modernizacji.

- Cieszyłbym się gdyby prezentowane dzisiaj pro-innowacyjne podejście było normą w całym sektorze regulowanym. - powiedział podsumowując debatę Mariusz Swora - Nie ma w dyskusji o smart gids, choćby największej polskiej firmy energetycznej. Trudno powiedzieć, czy ma ona jakiekolwiek plany dotyczące rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania. Smart grids to przyszłość polskiej i unijnej energetyki.

Źródło: TVN CNBC

Data publikacji : 22.10.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry