Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE zakończył prace nad przygotowaniem „Dobrych praktyk” sprzedawców gazu ziemnego i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Dobre Praktyki są rekomendowane przez Prezesa URE do wykorzystania przez przedsiębiorstwa gazownicze przy opracowywaniu własnych kodeksów Dobrych Praktyk.

Prezes URE uwzględnia potrzeby odbiorców

W pracach nad dokumentem Prezes URE uwzględnił potrzeby konsumentów pamiętając o takich kwestiach jak m.in.: wyczerpująca informacja o ofercie sprzedaży jeszcze przed podpisaniem umowy, przejrzystość umowy, właściwy tryb zawarcia umowy, jakość handlowej obsługi odbiorców, sposoby rozwiązywania reklamacji i sporów pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem, prawo do informacji o prawach konsumentów dotyczących dostaw gazu ziemnego, staranność i bezwzględna uczciwość wobec klienta w zakresie odczytu usługi układów pomiarowo - rozliczeniowych, prawo do bezpłatnej i zgodnej z procedurami zmiany sprzedawcy gazu ziemnego.

Dobre praktyki piszemy razem

Przed stworzeniem dokumentu, na etapie realizowania projektu Transition Facility, eksperci URE prowadzili konsultacje dotyczące kształtu rozwiązań chroniących prawa odbiorców gazu ziemnego z licznymi uczestnikami rynku, partnerami społecznymi oraz organizacją branżową Izba Gospodarcza Gazownictwa. Wspólnie opracowano dokument służący odbiorcom gazu ziemnego, zalecenia i sugestie dla przedsiębiorstw gazowniczych, które mamy nadzieję staną się istotnym elementem w relacjach rynek - odbiorca.

Unia Europejska pomaga chronić odbiorcę energii w Polsce

Przygotowanie Dobrych praktyk sprzedawców gazu ziemnego było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej. Prace realizowano w ramach projektu finansowanego ze środków przejściowych (Transition Facility PL2006/018-180.02.04) - „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii”. W ramach projektu TF, URE przygotowało także analogiczny dokument dotyczący sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Zapraszamy do lektury pełnego tekstu dokumentu Dobrych Praktyk Sprzedawców gazu ziemnego i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Data publikacji : 13.10.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry