Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Smart city. Dyskusja o wdrożeniu inteligentnych sieci w polskich samorządach

W panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez URE podczas konferencji „Energia dla inteligentnych miast - smart grid lokalnie i w regionach”, wzięli udział: Ger Baron z Amsterdam Innovatie Motor, poseł Andrzej Czerwiński - przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. energetyki, eksperci rynku energetycznego: dr Filip Elżanowski i dr Wojciech Myślecki, Włodzimierz Pomierny - przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz Grzegorz Roman, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Smart city - całościowa wizja miasta

Po zakończeniu części wypełnionej prezentacjami panelistów szef URE zaprosił do dyskusji i zabrania głosu Gera Barona. Prezes URE pytał panelistę, o to jak projekt smart city wpłynął na zarządzanie miastem i jakich efektów władze Amsterdamu spodziewają się po realizacji koncepcji inteligentnych sieci. - Projekty smart pozwalają traktować miasto jako całość, patrzeć holistycznie na infrastrukturę, zarządzanie ruchem drogowym, ogrzewanie domów, dostarczanie energii elektrycznej, potrzeby mieszkańców, możliwości inwestycyjne. Dzięki technologiom komunikacyjnym, zintegrowanemu zarządzaniu podlega wszystko co jest związane z użyciem energii, od ogrzewania, oświetlenia ulic, transportu publicznego, po obsługę lotniska, portu. Wszyscy mieszkańcy i producenci stają się potencjalnymi klientami, a projekty realizowane są z korzyścią dla obywateli. To obywatele miasta powinni być ostatecznymi beneficjentami zmian. Duże znaczenie ma umiejętność współpracy samorządu, władz miasta z przedsiębiorstwami energetycznymi, sektorem IT oraz administracją rządową - mówił również Ger Baron.

Zdaniem Gera Barona, w planowaniu projektów smart, ważne są gwarancje inwestycyjne i harmonogram. - Najpierw wizja, potem mapa drogowa - przekonywał gość z Amsterdamu, europejskiego lidera smart cities.

Ważna jest wymiana doświadczeń i zachęty dla gmin

- Dwudziestoletnie doświadczenia w zarządzaniu samorządem nie budzą we mnie takich entuzjastycznych komentarzy. - powiedział m.in. Grzegorz Roman. - Samorządy są przygotowane do realizacji pewnych zadań, które mają charakter standardowy. Naturalnie zdarzają się wyjątki, bardzo aktywne samorządy, które poszukują nowatorskich rozwiązań, poszukują ograniczenia kosztów zużycia energii, nie mniej jednak praktyka samorządowa ostatnich lat polegała na nadganianiu cywilizacyjnej zapaści.
- Trzeba sobie uświadomić, że w 90 - tym roku zastaliśmy nasze miasta i gminy w sytuacji skrajne zniszczonych systemów komunalnych. - stwierdził również Grzegorz Roman - 10 -15 pierwszych lat, polegało na wyrównywaniu różnic. Dopiero teraz wchodzimy w fazę, w moment przełomowy, w którym można byłoby zacząć inwestować w inteligentne technologie, które pozwoliłyby nam nawet wyprzedzić rozwiązania stosowane w innych krajach. Takie zapotrzebowanie widać np. ze strony władz Bielska Białej [w konferencji brał udział również Zbigniew Michniowski wiceprezydent Bielska Białej, który przedstawił prezentację „Elementy smart city w Polsce. Przykład wdrażania”] Wydaje się, że główny nacisk powinien teraz pójść na uświadomienie władzom lokalnym znaczenia energetyki w polityce samorządowej na najbliższe lata - kontynuował przedstawiciel Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Po drugie ważne jest stworzenie systemu i propozycji biznesowych, propozycji rozwiązań, które byłyby dla gmin atrakcyjne. Pierwszym elementem, który moglibyśmy zaproponować to inteligentne rozwiązania w zakresie oświetlenia i sterowania oświetleniem. Jest to jedyna pozycja w budżecie gminy bezpośrednio związana z szansą technologiami smart. Musimy również wspomnieć o wadach konstrukcyjnych budżetu, które nie są przygotowane do tego typu zadań.

Smart metering przyjazny dla odbiorcy

Występujący w panelu poseł Andrzej Czerwiński podkreślił znaczenie dobrych relacji z odbiorcą energii. - Trzeba mieć przyjaciela w odbiorcy energii. Do inwestycji trzeba przekonać konsumenta, który powinien zrozumieć, że dzięki nowym technologiom uzyska ochronę przed nadmiernym wzrostem cen i sam będzie mógł zarządzać kosztami przeznaczonymi na zakup prądu. Mam ogromną nadzieję, że razem z samorządami uda nam się zrealizować projekty smart w Polsce. Zdaniem posła Andrzeja Czerwińskiego państwo także dysponuje pewnymi narzędziami wspierania projektów smart. - Mamy sygnały, że konkretne rozwiązania dotyczące inteligentnych miast będą współfinansowane również ze środków na ochronę środowiska (NFOŚiGW). Z dużą radością obejrzałem też prezentację o projektach realizowanych w Bielsku Białej. Według mojej oceny impulsem sprawczym realizowania projektów smart w Polsce może być jednak przymus prawny a więc konkretne zobowiązania wynikające z ustawy Prawo energetyczne.

Na walcu czy pod walcem? Wybierzemy sami

Kolejny uczestnik panelu - dr Wojciech Myślecki. odniósł się do ważnej jego zdaniem kwestii jaką są międzynarodowe zobowiązania energetyczne Polski. - Nad Polską ciąży obecnie pakiet klimatyczny. Widać o co idzie gra. Emisja CO2 przez człowieka to tylko kilkanaście procent wobec emisji naturalnej. Emisja wszystkich krajów Unii Europejskiej to 4 %, i rygorystyczne bicie rekordów w ograniczeniu emisji zaburzyłoby nam procesy gospodarcze. Natomiast mam przeświadczenie, że walka z CO2 jest elementem jednej z największych „gier”, które prowadzi współczesna cywilizacja, a której efektem ma być odejście od energetyki opartej na paliwach kopalnych, przede wszystkim odejście od węgla.
Zdaniem doktora Myśleckiego: Polska akurat jest w trudnej sytuacji, korzystamy przede wszystkim z węgla, więc trzeba się zastanawiać jak w tym „walcu” trendów i projektowanych zmian się usytuować. Najlepiej byłoby pojechać walcem, przynajmniej kawałek do przodu, najgorzej znaleźć się na trasie tuż przed nim.

Centra kompetencyjne od zaraz!

Dr Wojciech Myślecki podkreślił, że polska energetyka jest na razie odporna na zasadniczą zmianę technologiczną. - Zmiany nastąpią, czy chcemy tego czy nie, i doprowadzą do przebudowy polskiej energetyki w energetykę innowacyjną i otwartą na nowe technologie. Niewątpliwie gminy nie są obecnie zbyt dobrze przygotowane do rozmowy o technologiach smart, stąd zdecydowanie popieram pomysł tworzenia centrów kompetencyjnych, które będą szkoliły m.in. samorządowców, tłumaczyły i mówiły im jak uruchamiać projekty dotyczące inteligentnych technologii. Przypominam sobie pomysł Prezesa Mariusza Swory, przedstawiony miesiąc temu na konferencji we Wrocławiu, dotyczący centrum kompetencyjnego i pragnę poinformować, że już przygotowujemy program takiego centrum w zakresie inteligentnych sieci. Gminy naprawdę mogłyby być nie tylko głównym beneficjentem proponowanych zmian, nie tylko beneficjentem, mogłyby zostać partnerem rewolucji technologicznej - stwierdził dr Myślecki.

Stać nas na duży program regionalny

Dobrym początkiem zmian w samorządach, mogłyby być powołanie w każdej gminie biur zarządzania energią, które mogłyby się włączyć w projekty budowy inteligentnych regionów. Ale projekty to za mało, musi powstać duży, ogólnopolski program - stwierdził Włodzimierz Pomierzy (MAE). Eksperci i samorządowcy muszą razem opracować założenia programu, przeszkolić gminy jak i gdzie mają szukać partnerów. Są na to pieniądze i są instytucje gotowe już dziś zaangażować w tworzenie programu. Wspomnę tylko o uczelniach wyższych, NFOŚiGW i wielkiej pomocy ze strony Sejmu i Urzędu Regulacji Energetyki. Do współpracy powinniśmy podejść holistycznie - ogarniając wszelkie elementy. Musimy zrobić duży, dobry, ambitny program dla regionów, który weźmie pod uwagę istniejące systemy elektroenergetyczne, ciepłownicze, systemy dostarczające wodę, energię z odpadów komunalnych. Dopiero zarządzanie całym systemem infrastruktury komunalnej oraz korzystanie z doświadczeń innych krajów pozwoli nam przygotować zmiany z korzyścią dla wszystkich odbiorców - dodał przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Impuls daje trzeci pakiet liberalizacyjny

W dalszej części panelu ekspert rynku energetycznego dr Filip Elżanowski (Wydział Prawa UW) odniósł się obszernie do europejskich regulacji prawnych dla rozwoju inteligentnych technologii w Polsce i Europie, mówiąc w szczególności o zapisach III pakietu energetycznego. - Przepisy mówią wyraźnie - odbiorcy pozbawieni informacji nie mają możliwości dokonywania wyboru - powiedział m.in. dr Filip Elżanowski.

***

Na ogólnopolską konferencję Energia dla inteligentnych miast - smart grid lokalnie i w regionach - przyjechało ponad 150 przedstawicieli samorządów, środowisk naukowych, przedsiębiorstw energetycznych. To najważniejsze w tym roku spotkanie dotyczące programu rozwoju inteligentnych sieci, zorganizowane przez Prezesa URE wraz z innymi podmiotami.

Data publikacji : 02.07.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry