Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ekspercki most energetyczny Warszawa - Waszyngton

Polscy i Amerykańscy eksperci o wyzwaniach związanych z wdrażaniem inteligentnych sieci

W czwartek, 15 października odbyła się pierwsza z planowanego cyklu wideokonferencji organizowanych przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ambasadę Stanów Zjednoczonych w ramach programu „Klimat i energia”. W spotkaniu wziął udział Marek Woszczyk, wiceprezes URE.

Debata przybliżyła doświadczenia, sprawdzone rozwiązania oraz najlepsze praktyki we wdrażaniu systemu inteligentnych sieci. Dyskutanci zgodzili się, że wprowadzanie takich systemów jest nieuniknione - obecnie nikt już nie pyta czy warto to robić, ale jak to robić. Amerykańscy eksperci podkreślali, że przyrastająca liczba i moc odnawialnych źródeł energii charakteryzujących się znacznym rozproszeniem oraz rozwój transportu zasilanego energią elektryczną niejako wymuszają wprowadzenie inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu siecią elektroenergetyczną. Marek Woszczyk, wiceprezes URE wskazywał na niezbędne atrybuty systemu, któremu przypisujemy taką cechę jak inteligencja: Inteligentny to znaczy pomagający w podjęciu decyzji, ale także otwarty na dalszy rozwój.

Z punktu widzenia krajowego operatora systemu przesyłowego ważne jest, że inteligentne opomiarowanie pozwoli na zmniejszenie rezerw wirujących i spadek zapotrzebowania szczytowego na energię, co przełoży się na zmniejszenie inwestycji w źródła wytwórcze. Także RWE Stoen Operator potwierdził zainteresowanie przedsiębiorstwa rozwojem systemu inteligentnego opomiarowania. Przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu zwrócił uwagę, że w Polsce mamy już inteligentne liczniki u dużych odbiorców na wysokich napięciach .

Jednym z największych wyzwań stojących przed systemem, a zarazem oczekiwań w nim pokładanych jest przekonanie odbiorcy, by na podstawie dostępnych dzięki inteligentnym licznikom danych, efektywnie zarządzał swoim profilem zużycia energii. Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma wiedza klientów o funkcjonowaniu konkurencyjnego rynku energii. I tak na przykład, badania przeprowadzone w Nowym Yorku w 2007 roku pokazują, że tylko 42% tamtejszych konsumentów wiedziało o deregulacji rynku, a jeszcze mniejszy procent wiedział jakie przedsiębiorstwa energetyczne świadczą usługi sprzedaży energii.

Uczestniczący w telekonferencji ekspert Instytutu Sobieskiego zauważył, że nie każdy odbiorca końcowy będzie w stanie skutecznie posługiwać się nowymi rozwiązaniami, jakie pojawią się wraz z budową inteligentnych sieci. Dlatego przed wdrożeniem systemu konieczna jest zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna co podkreślał także uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki. Amerykańscy interlokutorzy przekonywali, że zadaniem rządu może być promocja zachowań prosumenckich poprzez wskazywanie nie tylko finansowych, ale też środowiskowych korzyści z odpowiedzialnego korzystania z energii elektrycznej.

Ze strony polskiej za stołem konferencyjnym zasiedli Tomasz Dąbrowski - zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Mirosław Semczuk - z Agencji Rozwoju Przemysłu, Leszek Drogosz, zastępca dyrektora wydziału infrastruktury stołecznego ratusza, dr Robert Zajdler, ekspert Instytutu Sobieskiego oraz przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych: Małgorzata Wasiluk - Hassa, reprezentująca krajowego operatora systemu przesyłowego PSE Operator oraz Robert Stelmaszczyk, prezes zarządu RWE Stoen Operator. Urząd Regulacji Energetyki reprezentował Marek Woszczyk, wiceprezes URE, w spotkaniu uczestniczył także Leszek Kukuła z Departamentu Taryf URE.

W Stanach Zjednoczonych rolą rządu jest wspieranie partnerstwa publiczno - prywatnego. Rząd wspiera badania nad wdrożeniem nowych technologii opierając się na osiągnięciach i pracach prowadzonych przez sektor prywatny. Dlatego za stołem w Departamencie Stanu w Waszyngtonie zasiedli głównie przedstawiciele tego sektora zaangażowani w federalne i stanowe inicjatywy związane z opracowaniem i wdrażaniem systemu inteligentnych sieci i inteligentnych liczników: Eric Lightner, dyrektor Federal Smart Grid Task Force działającego przy Departamencie Energetyki, John Dierkes i James Plourde ze Schneider Electric, William Simons z Cooper Power Systems.

Inteligentne sieci obsługują już 30 milionów gospodarstw domowych we Włoszech oraz setki tysięcy w takich krajach jak Szwecja, Finlandia, Holandia i Kanada. W Stanach Zjednoczonych rząd zamierza przeznaczyć na rozwój inteligentnej sieci 3.9 mld dolarów, Wielka Brytania do 2020 roku wymieni 50 mln liczników elektrycznych i gazowych, a Niemcy przyjęły w październiku 2008 roku regulacje prawne ułatwiające rozwój inteligentych sieci. Urząd Regulacji Energetyki ponad rok temu przedstawił studium wykonalności projektu w Polsce. Od tego czasu trwają prace nad koncepcją jego wdrożenia do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Data publikacji : 19.10.2009
Data modyfikacji : 21.10.2009

Opcje strony

do góry