Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liberalizacja sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

W poniedziałek, 16 czerwca Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wziął udział w debacie dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego państwa zorganizowanej przez dziennik ekonomiczny „Parkiet”.

Uczestnicy debaty – przedstawiciele sektora energetycznego – rozmawiali na temat zagrożeń dostaw energii i możliwości uniknięcia kryzysu w dostawach prądu na rynek krajowy, znaczenia rynku giełdowego dla strategii inwestycyjnej firm energetycznych w Polsce oraz realnych perspektyw dotyczących wydobycia surowców energetycznych (m.in. ropy) przez polskie firmy

Prezes Swora w otwierającej debatę dyskusji nakreślił wyzwania, szanse i zagrożenia dla polskiej energetyki w obliczu liberalizacji rynku. Szef URE podkreślił, że pełne otwarcie rynku nie spowoduje niekontrolowanego wzrostu cen. Przedsiębiorstwa na wolnym rynku będą bowiem prowadzić racjonalną politykę cenową, licząc się z odbiorcami. Należy jednak zauważyć, że istnieją obiektywne przyczyny wzrostu cen energii jak zobowiązania państwa dotyczące ochrony klimatu czy konieczność budowy nowych mocy wytwórczych oraz modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej.

Mariusz Swora podkreślił, że przed pełną liberalizacją należy dokonać szeregu zmian, dzięki którym możliwe będzie zapewnienie podstaw do rozwoju wolnej konkurencji. W tej chwili główne bariery to: brak instrumentów prawnych, które pozwolą na sprawowanie skutecznego nadzoru nad rynkiem, brak niezależności regulatora, brak wiedzy wśród społeczeństwa na temat możliwości zmiany sprzedawcy oraz skomplikowane procedury tejże zmiany, brak płynności rynku hurtowego energii elektrycznej oraz nierównowaga mocy zainstalowanej w przypadku poszczególnych grup energetycznych.

Bardzo ważną kwestią w kontekście otwarcia rynku jest zapewnienie dostępu wszystkim przedsiębiorstwom do infrastruktury sieciowej będącej w rękach operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Jeżeli OSD pozostaną w strukturach grup skonsolidowanych to będziemy mieć do czynienia z analogiczną sytuacją jak w przypadku rynku telekomunikacyjnego, gdzie występowały poważne problemy z dostępem do sieci Telekomunikacji Polskiej. Zadaniem URE na tym polu będzie ochrona wszelkich aspektów niezależności operatorów.

Data publikacji : 18.06.2008

Opcje strony

do góry