Nawigacja

Wytwórcy energii w małych instalacjach OZE muszą złożyć Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2024 r. na nowym wzorze

Sprawozdanie powinno być przesłane do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do końca lipca 2024. Od stycznia obowiązuje nowy wzór tego dokumentu.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii[1], wytwórcy energii elektrycznej wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji OZE, mają obowiązek złożyć do Prezesa URE półroczne Sprawozdanie zawierające informacje wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy. Informacje te dotyczą łącznej ilości:

  1. energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji,
  2. energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
  3. zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw,
  4. energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym.

Sprawozdanie półroczne składa każdy wytwórca, który został wpisany do prowadzonego przez Prezesa URE rejestru wytwórców energii w małej instalacji, niezależnie od tego, czy w półroczu, w którym został wpisany do rejestru, wytworzył energię elektryczną.

Nowy wzór sprawozdania obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. i jest dostępny na stronie internetowej URE.


[1] Art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).

Data publikacji : 04.07.2024
Data modyfikacji : 08.07.2024

Opcje strony

do góry