Nawigacja

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla pięciu największych spółek obrotu

Prezes URE zatwierdził zmiany taryf na 2024 r. na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych pięciu spółkom (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót, Tauron Sprzedaż GZE), wydłużając okres ich obowiązywania do końca 2025 r.

Dlaczego taryfy zostały zmienione i co to oznacza dla odbiorcy?

Podstawą prawną do zmiany taryf na drugą połowę 2024 r. i wydłużenia okresu ich obowiązywania do końca 2025 r. jest Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym[1]. Ustawa ta weszła w życie 13 czerwca 2024 r., a spółki energetyczne do 20 czerwca 2024 r. złożyły do Prezesa URE wnioski taryfowe.

Ceny w zatwierdzonych przez Prezesa URE zmianach taryf za energię elektryczną, nie przekładają się na rachunki gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 r., będą natomiast podstawą rozliczeń spółek obrotu z Zarządcą Rozliczeń. O tym jak będą wyglądały nasze rachunki za prąd od 1 lipca do 31 grudnia br. pisaliśmy w tym tygodniu.

Obecna zmiana taryf za energią elektryczną prowadzi do kolejnego spadku cen w nich zawartych, co prezentuje poniższa grafika.

- Zatwierdzone dziś taryfy to efekt dialogu Regulatora z każdym ze sprzedawców, który trwa do czasu, aż Prezes URE nie ma pewności, że finalny, zatwierdzony poziom taryfy odpowiada aktualnym warunkom rynkowym i odzwierciedla uzasadnione koszty działalności prowadzonej przez przedsiębiorców – wyjaśnia Rafał Gawin, Prezes URE.

***

  • Taryfy zatwierdzane przez Regulatora są cenami bez VAT i akcyzy.
  • Decyzje Prezesa URE wraz z treścią zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej URE.

[1] Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).

Data publikacji : 28.06.2024
Data modyfikacji : 28.06.2024

Opcje strony

do góry