Nawigacja

E-mobility: Prezes URE ocenił wpływ dwukierunkowego ładowania na redukcję kosztów użytkowników sieci i zwiększenie udziału OZE w systemie elektroenergetycznym

Prezes URE po raz pierwszy przygotował ocenę potencjału dwukierunkowego ładowania pojazdów elektrycznych i jego wpływ na zmniejszenie kosztów użytkowników sieci i kosztów systemu oraz na zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w systemie elektroenergetycznym.

Inteligentne ładowanie dwukierunkowe jest procesem, w którym kierunek przepływu energii elektrycznej można odwrócić, co umożliwia przepływy energii z akumulatora do punktu ładowania. Takie ładowanie jest wykorzystywane np. w technologii V2G (vehicle to grid) czy też V2H (vehicle to home).

Obowiązek przygotowania oceny wykorzystania dwukierunkowego ładowania został nałożony na Regulatora unijnym rozporządzeniem w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych[1]. Pierwsza ocena powinna zostać opracowana do 30 czerwca 2024 r., a kolejne będą przygotowywane co trzy lata[2].

Dokument jest opracowywany na podstawie informacji uzyskanych od operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone w okresie od marca do czerwca br.

Potencjał ładowania dwukierunkowego w Polsce – wnioski z analizy przeprowadzonej przez URE:

  • obecnie na obszarach działania poszczególnych operatorów nie występują punkty ładowania umożliwiające dwukierunkowe ładowanie - zarówno publiczne, jak i prywatne,
  • dwóch operatorów realizowało projekty badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem technologii V2G. Jeden z nich w 2019 r., we współpracy z Politechniką Warszawską, przeprowadził analizę zastosowania pojazdów elektrycznych z funkcją V2G jako mobilnych magazynów energii elektrycznej. Drugi jest w trakcie prac badawczych, w ramach których przeprowadzono pierwsze testy ładowania i rozładowania pojazdów elektrycznych.

Jednocześnie operatorzy wskazali, że jedną z zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych do korzystania z usługi współpracy z siecią, są korzyści z tego płynące. Stosując dwukierunkowe ładowanie w okresach dużego zapotrzebowania na moc, kiedy energia zmagazynowana w bateriach samochodów mogłaby być wprowadzana do sieci, właściciel pojazdu otrzymuje za to wynagrodzenie. Jednak w celu efektywnego wykorzystania tej usługi niezbędny jest efekt skali, który przy stosunkowo małej liczbie samochodów elektrycznych w naszym kraju oraz technicznych trudnościach stawianych przez producentów samochodów jeszcze nie jest odczuwalny na polskim rynku.

Podsumowując przeprowadzone badanie Prezes URE ocenił, że obecnie w Polsce nie możemy jeszcze ocenić, że dwukierunkowe ładowanie samochodów elektrycznych ma przełożenie na redukcję kosztów ponoszonych przez użytkowników, kosztów systemu oraz na zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w systemie elektroenergetycznym.

Pełna ocena jest dostępna na stronie URE.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 z 13 września 2023 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94/UE (Dz. U. UE L 234/1 z 22.09.2023 r.).
[2] Zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Data publikacji : 25.06.2024
Data modyfikacji : 25.06.2024

Opcje strony

do góry