Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11999,Kogeneracja-Cztery-zwycieskie-oferty-w-drugiej-tegorocznej-aukcji-na-premie-CHP.html
18.07.2024, 06:36

Kogeneracja: Cztery zwycięskie oferty w drugiej tegorocznej aukcji na premię CHP

Prezes URE rozstrzygnął czerwcową aukcję na premię dla podmiotów wytwarzających energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu. Wsparcie otrzyma Dalkia Polska Kogeneracja 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz „U&R Calor” Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach.

Do dwóch zwycięskich przedsiębiorstw, z których każde złożyło po dwie oferty, trafi łącznie ponad 163,65 mln zł za wytworzenie, wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej i sprzedaż ponad 0,628 TWh energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

W drugiej z zaplanowanych na 2024 r. aukcji CHP, która została przeprowadzona w dniach 3-5 czerwca 2024 r., do rozdysponowania było łącznie blisko 4 mld zł, a wsparciem mogło zostać objęte ponad 24 TWh wytworzonej energii elektrycznej.

W pierwszej tegorocznej aukcji na premię kogeneracyjną, przeprowadzonej w marcu br., nie wyłoniono zwycięzców, pomimo jej rozstrzygnięcia.

***

  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
  • Wyniki wszystkich dotychczas ogłoszonych przez Prezesa URE aukcji CHP dostępne są na stronie BIP urzędu.
  • Zgodnie z harmonogramem aukcji CHP na 2024 r., przewidziane są jeszcze dwie aukcje.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 r. wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Wsparcie w ramach aukcji na premię kogeneracyjną będzie wypłacane zwycięskim jednostkom do 2043 r.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym. Zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w kogeneracji może wynosić nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej z reguły nie przekracza 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni i ciepła w kotłowni.
Data publikacji : 10.06.2024
Data modyfikacji : 10.06.2024

Opcje strony