Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11992,Przesyl-energii-elektrycznej-zmiany-w-nowej-IRiESP-PSE.html
18.07.2024, 06:46

Przesył energii elektrycznej: zmiany w nowej IRiESP PSE

31 maja 2024 r. Prezes URE zatwierdził zmianę Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) dla spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Najistotniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia do katalogu usług systemowych nowej usługi interwencyjnego ofertowego zwiększenia poboru mocy przez odbiorców (tzw. usługi IZP), polegającej na zwiększeniu poboru mocy przez odbiorców na polecenie operatora systemu przesyłowego.

Usługi systemowe w zakresie interwencyjnej dostawy mocy czynnej służą do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy w całym Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) lub w wybranych jego obszarach, a celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE.

W nowej IRiESP zmieniono m.in. definicję pojęcia „warunki dotyczące bilansowania (TCM)”, wprowadzono pojęcie „system IP DSR”[1], zmieniono zasady certyfikacji oraz uzyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla Obiektów Redukcji (ORed). Zmodyfikowano również sposób określenia poziomu planowanej rezerwy ujemnej oraz zapisy dotyczące opracowywania przez PSE bieżącego planu koordynacyjnego dobowego czasu rzeczywistego.

Zmiany w IRiESP wchodzą w życie 14 czerwca 2024 r. Decyzja Prezesa URE wraz z kartą aktualizacji nowej IRiESP jest dostępna w BIP URE.

 

[1] System informatyczny OSP, dedykowany usługom systemowym w zakresie interwencyjnej dostawy mocy czynnej.

Data publikacji : 05.06.2024
Data modyfikacji : 05.06.2024

Opcje strony