Nawigacja

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził taryfy przesyłowe na 2025 rok dla spółki GAZ-SYSTEM

Regulator zatwierdził taryfy na 2025 r. dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM dotyczące usług przesyłania na sieci własnej operatora, a także na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa.

Wprowadzenie w życie nowej taryfy za użytkowanie sieci operatora będzie oznaczało, że w przypadku gazu (grupa E), stawki w 2025 r. wzrosną w stosunku do obecnie obowiązujących o:

  • 19,3 proc. w punktach wejścia;
  • 3,2 proc. w punktach wyjścia.

Natomiast w przypadku gazu zaazotowanego (podgrupa L) stawki opłat za przesył spadną o:

  • 10,4 proc. w punktach wejścia
  • 17,7 w punktach wyjścia.

Zatwierdzona na 2025 r. przez Prezesa URE taryfa dla Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa oznacza wzrost stawek o:

  • 139,8 proc. na wejściu;
  • 151,5 proc. na wyjściu.

Znaczny wzrost stawek opłat wynika ze zmiany funkcji gazociągu, tzn. zaprzestania tranzytu paliw gazowych i ograniczenia zamówień składanych przez użytkowników. Obecnie gazociąg jamalski nie jest wykorzystywany do dostaw z kierunku wschodniego.

***

  • Taryfy zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE.
  • Taryfy obowiązywać będą od 1 stycznia 2025 r. (od godz. 6:00) do 1 stycznia 2026 r. (do godz. 6:00).
  • Zgodnie z kodeksem sieci dotyczącym zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu[1], publikacja zatwierdzonej taryfy przesyłowej musi nastąpić nie później niż 30 dni przed coroczną aukcją zdolności rocznej (która odbywa się w pierwszy poniedziałek lipca każdego roku).
 

[1] Art. 32 lit. a) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 r. s. 29).

Data publikacji : 03.06.2024
Data modyfikacji : 03.06.2024

Opcje strony

do góry