Nawigacja

Rynek gazu w I kwartale 2024 r.: spadek cen w kontraktach OTC i TGE, wzrost wolumenu na TGE

W pierwszym kwartale 2024 r., średnie ceny gazu w transakcjach sprzedaży OTC (zrealizowanych w punkcie wirtualnym) były dwa razy niższe w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. Podobnie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o średnie ceny w kontraktach zawartych na TGE.

Wolumen sprzedaży gazu dla transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym wyniósł 5,99 TWh. Natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym okresie, w wyniku realizacji kontraktów zawartych na TGE wyniósł 49,6 TWh.

Rysunek 1. Wolumeny gazu dostarczane w pierwszych kwartałach lat 2012-2024 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych

W pierwszym kwartale tego roku w kontraktach zawartych na TGE za gaz trzeba było zapłacić średnio 263,41 zł/MWh, podczas kiedy rok wcześniej cena ta wynosiła 528,15 zł/MWh (spadek o 50 proc.). Natomiast w transakcjach sprzedaży OTC realizowanych w punkcie wirtualnym w pierwszym kwartale 2024 r., za gaz płacono średnio 180,41 zł/MWh, a rok wcześniej gaz w takich kontraktach kosztował 389,83 zł/MWh – oznacza to spadek o blisko 54 proc.

Rysunek 2. Średnia cena gazu dostarczanego w pierwszych kwartałach lat 2020-2024 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych

W porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r., w pierwszym kwartale 2024 r. o 7,1 proc. zwiększyła się ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. Dostawy gazu terminalem LNG spadły o 19 proc. Z kolei dostawy gazu z UE spadły o 6,8 proc.

W pierwszym kwartale 2024 r. 179 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi. Natomiast 84 przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym.

Nadal obowiązują rozwiązania chroniące odbiorców gazu

Przypominamy, że w pierwszym półroczu 2024 r. obowiązują rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu ziemnego, które polegają na stosowaniu ceny maksymalnej gazu oraz stawek opłat za dystrybucję w wysokości zatwierdzonej przez Prezes URE w ostatniej taryfie stosowanej w 2022 r. [1]

Oznacza to, że do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh[2].

***

Szczegółowe informacje o obrocie gazem w poprzednich kwartałach znajdują się w zakładce Hurtowy rynek gazu ziemnego - monitoring

 

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760).
[2] Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303).

 

Data publikacji : 31.05.2024
Data modyfikacji : 31.05.2024

Opcje strony

do góry