Nawigacja

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił z operatorem sieci przesyłowej plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Dokument obejmuje okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Plan wprowadzania ograniczeń co roku sporządzany jest przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne [1].

Do 30 kwietnia danego roku plan ten jest przedstawiany Prezesowi URE, a jego uzgodnienie następuje do 31 maja.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej jest podstawą do ustalania tzw. stopni zasilania, czyli czasowych ograniczeń w poborze energii. Ograniczenia te odnoszą się tylko do dużych odbiorców o mocy umownej równej lub większej niż 300 kW, zatem bezpośrednio nie dotyczą gospodarstw domowych.

Stopnie zasilania mogą zostać wprowadzone przez operatora sieci przesyłowej[2] lub przez Radę Ministrów[3]. Operator może wprowadzić takie ograniczenia na czas nie dłuższy niż 72 godzin i musi być to poprzedzone odpowiednimi działaniami komunikacyjnymi.

W elektroenergetyce obowiązują stopnie zasilania w skali od 11 do 20. Przy 11 stopniu zasilania odbiorca może pobierać moc zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, a przy 20 stopniu jedynie do wysokości mocy minimalnej poboru określonej dla niego w planie ograniczeń.

Szczegółowe informacje na temat stopni zasilania można znaleźć na stronie https://www.pse.pl.

 

[1] § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209).
[2] Art. 11c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266).
[3] Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266).

 

Data publikacji : 29.05.2024
Data modyfikacji : 31.05.2024

Opcje strony

do góry