Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11968,OZE-nowy-wzor-wniosku-o-wpis-do-rejestru-klastrow-energii.html
18.07.2024, 06:09

OZE: nowy wzór wniosku o wpis do rejestru klastrów energii

Prezes URE przygotował nowy wzór wniosku dla podmiotów, które chcą uzyskać wpis do rejestru klastrów energii. Aktualnie rozpatrywane sprawy o wpis do rejestru klastrów nie wymagają ponownego złożenia dokumentacji.

Prowadzony przez Prezesa URE Rejestr Klastrów Energii został utworzony na mocy ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i funkcjonuje od 1 stycznia 2024 r. Wpis do rejestru jest dobrowolny, jednak jego dokonanie umożliwia skorzystanie z dodatkowych systemów wsparcia, na przykład ulg w uiszczaniu opłat dystrybucyjnych, opłat związanych z systemami wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywności energetycznej.

Zmiana wzoru wniosku jest wynikiem kilku miesięcy doświadczeń funkcjonowania rejestru i licznych błędów w dokumentach składanych przez podmioty zainteresowane uzyskaniem wpisu do rejestru. Celem wprowadzonych zmian jest ułatwienie tej procedury.

Od początku roku wpis do rejestru uzyskał jeden podmiot: Ciechanowski Klaster Energii. Kolejne kilkanaście klastrów zadeklarowało chęć uzyskania wpisu, jednak złożone wnioski wymagały korekt lub uzupełnienia.

Wraz ze zmodyfikowanym wzorem wniosku udostępniony został również pakiet informacyjny, w którym podmioty zainteresowane uzyskaniem wpisu do rejestru klastrów znajdą informacje na temat postępowania w tej sprawie. Wzory wniosku i załączników, a także przygotowany przez Regulatora informator dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.

Wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru klastrów należy składać do Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Łodzi lub przez ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

Data publikacji : 28.05.2024
Data modyfikacji : 28.05.2024

Opcje strony