Nawigacja

Cena zakupu gazu z UE w I kwartale 2024 r. znacząco niższa niż rok wcześniej

W pierwszym kwartale 2024 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach Unii Europejskiej lub należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniosła 164,18 zł/MWh i była niższa o 132,33 zł od średniej ceny tego paliwa w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jednocześnie w porównaniu do czwartego kwartału 2023 r., cena gazu z państw UE i EFTA/EOG spadła w pierwszym kwartale o ponad 18 proc.

Rys. 1. Średnia cena zakupu gazu ziemnego z UE od pierwszego kwartału 2022 r. do pierwszego kwartału 2024 r. (zł/MWh).

Od początku 2023 r. Prezes URE publikuje[1] także średnią kwartalną cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej i nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Cena ta w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosła 130,43 zł/MWh i była o 25 proc. niższa, niż w kwartale poprzednim, i o 41 proc. niższa niż w analogicznym kwartale roku 2023.

Rys. 2. Średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z państw innych niż kraje członkowskie UE lub kraje EOG w 2023 r. i pierwszym kwartale 2024 r.

Informacje dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy publikowane są na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne[2].

 

[1] Opublikowanie tej ceny jest możliwe ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, która wpłynęła na strukturę przekazywanych do URE danych, a co za tym idzie umożliwiła regulatorowi opublikowanie średniej ceny z jednoczesnym zachowaniem ochrony informacji wrażliwych.
[2] Dz. U. z 2024 r. poz. 266.

 

Data publikacji : 15.05.2024
Data modyfikacji : 15.05.2024

Opcje strony

do góry