Nawigacja

Produkcja ciepła i energii elektrycznej: Prezes URE ogłasza drugą z czterech tegorocznych aukcji na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power)

Najbliższa sesja aukcji dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji odbędzie się między 3 a 5 czerwca br.

W drugiej w tym roku aukcji do rozdysponowania przeznaczono wsparcie w łącznej wysokości blisko 4 mld zł. Premią może zostać objęta sprzedaż ponad 24 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość premii oraz ilość energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży uwzględniają zarówno wartości określone na rok 2024 w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska[1], jak również niewykorzystaną ilość [MWh] oraz wartość [zł] z aukcji przeprowadzonych w 2023 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym wynosi 324,42 zł/MWh i jest o 66,41 zł niższa niż w ubiegłym roku.

Rys. 1. Cena referencyjna dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji opalanych paliwem gazowym w latach 2020-2024

Źródło: Opracowanie własne URE w oparciu o ceny referencyjne zawarte w dotychczasowych i aktualnym Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Sesja aukcji nr ACHP/2/2024 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi w poniedziałek 3 czerwca o godz. 8:15, a zamknięcie w środę 5 czerwca o godz. 16:15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez Ministra Energii w listopadzie 2019 roku, aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty należy przygotować korzystając z formularza oferty opublikowanego na stronie URE w zakładce Kogeneracja/Aukcje CHP/Formularze ofert.

Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na swojej stronie internetowej Urząd zamieścił Poradnik, który zawiera istotne dla uczestników aukcji informacje o tym jak prawidłowo wypełnić ofertę. Ponadto, każdy projekt oferty – przed jej oficjalnym złożeniem w ramach sesji aukcji – może zostać zweryfikowany przez eksperta URE pod kątem formalnym (poza oferowaną wysokością stawki premii kogeneracyjnej), dzięki czemu w żadnej z dotychczasowych aukcji nie odrzucono oferty z powodu jej błędnego przygotowania.

Każdy z inwestorów może złożyć w aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji lub 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami - w przypadku, gdy ilości [MWh] i wartości [zł] wynikające z ogłoszenia o aukcji nie zostaną wyczerpane przez ilości i wartości wynikające z ofert złożonych w tej aukcji.

***

  • Podmioty zainteresowane udziałem w aukcji, w przypadku dodatkowych pytań mogą przesyłać je drogą mailową na adres chp@ure.gov.pl lub skontaktować się z Urzędem telefonicznie: +48 22 487 57 38; +48 22 487 54 89; +48 22 487 57 74.
  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.

Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał. Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2023 r. harmonogramem aukcji CHP, na ten rok przewidziane zostały jeszcze trzy aukcje: w czerwcu, we wrześniu i w grudniu.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2024.

Data publikacji : 10.04.2024
Data modyfikacji : 11.04.2024

Opcje strony

do góry