Nawigacja

Rynek mocy: Prezes URE ogłasza wyniki aukcji dodatkowych na dostawy energii w 2025 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił ostateczne wyniki aukcji dodatkowych na dostawy energii elektrycznej w ramach rynku mocy w 2025 r., które odbyły się 14 marca 2024 r.

W czterech oddzielnych aukcjach przeprowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne[1] ceny zamknięcia wynosiły od 143,72 do 389,38 zł/kW/rok.

Wykres 1. Ceny zamknięcia aukcji dodatkowych dla poszczególnych kwartałów 2025 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Prezesa URE nr 23/2024.

Aukcję dodatkową na dostawy w I kwartale 2025 r. wygrało 85 ofert. Aukcja zakończyła się w drugiej rundzie z ceną zamknięcia 389,38 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z umów zawartych dla tego kwartału wynosi 3,14 GW.

Aukcję dodatkową na dostawy w II kwartale 2025 r. wygrało 56 ofert. Ta aukcja została zakończona w rundzie ósmej z ceną zamknięcia 143,72 zł/kW/rok, a zakontraktowana wielkość obowiązków mocowych dla drugiego kwartału wynosi nieco ponad 1,14 GW.

Aukcję dodatkową na III kwartał 2024 r. wygrały 32 oferty. Aukcję zakończono także w ósmej rundzie z ceną zamknięcia 143,73 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych dla tego kwartału nieznacznie przekroczyła 0,5 GW.

Aukcję dodatkową na IV kwartał 2024 r. wygrało 48 ofert. Aukcja również zakończyła się w ósmej rundzie przy cenie zamknięcia 169,00 zł/kW/rok. Zakontraktowana wielkość obowiązków mocowych dla ostatniego kwartału 2024 r. wynosi 0,83 GW.

Wykres 2. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów na dostawy w  2025 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Prezesa URE nr 23/2024.

Szczegółowe wyniki aukcji dodatkowych na dostawy w 2025 r. są dostępne w Informacji Prezesa URE nr 23/2024.

Aukcja główna rynku mocy na 2025 r. odbyła się 14 grudnia 2020 r. i zakończyła się w rundzie siódmej  z ceną zamknięcia 172,85 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikających z umów na dostawy w 2025 r. zawartych w wyniku aukcji głównych wynosi 20,6 GW. Wyniki aukcji głównej na 2025 r. są dostępne na stronie URE.

***

  • Rynek mocy jest rozwiązaniem regulacyjnym, które ma na celu stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizowania już istniejących jednostek wytwórczych. Ma on również aktywizować zarządzanie zużyciem energii i uelastycznić popyt na energię elektryczną.
  • Wprowadzenie rynku mocy oznaczało zmianę architektury rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci. Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem będą oferować nową usługę, jest dokonywany w wyniku aukcji.
  • Koszty rynku mocy na 2025 r. wynoszą 5,3 mld zł.

[1] Zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131).

Data publikacji : 05.04.2024
Data modyfikacji : 05.04.2024

Opcje strony

do góry