Nawigacja

W pierwszej z tegorocznych aukcji na premię kogeneracyjną (CHP) nie wyłoniono zwycięzców

Prezes URE rozstrzygnął marcową aukcję na premię dla podmiotów wytwarzających energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu. Z powodu niespełnienia przez uczestników aukcji warunków określonych w regule wymuszenia konkurencji, nie wyłoniono podmiotów, które ją wygrały.

W aukcji zadziałała reguła wymuszenia konkurencji[1], przy czym w ofercie z najniższą zaproponowaną premią kogeneracyjną wolumen zgłoszonej energii elektrycznej przekroczył 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej ofertami złożonymi przez wszystkich uczestników. W konsekwencji żadna oferta nie mogła wygrać aukcji.

W pierwszej zaplanowanej na 2024 r. aukcji CHP do rozdysponowania było łącznie blisko 4 mld zł. Ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta wparciem, wynosiła ponad 24 TWh.

***

  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
  • Wyniki wszystkich dotychczas ogłoszonych przez Prezesa URE aukcji CHP dostępne są na stronie BIP urzędu.
  • Zgodnie z harmonogramem aukcji CHP na 2024 r., przewidziane są jeszcze trzy aukcje.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 r. wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Wsparcie w ramach aukcji na premię kogeneracyjną będzie wypłacane zwycięskim jednostkom do 2041 r.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym. Zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w kogeneracji może wynosić nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej z reguły nie przekracza 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni i ciepła w kotłowni.
 

[1] Zgodnie z regułą, w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, objęta ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji, jest nie większa niż maksymalna ilość lub wartość wynikająca z ogłoszenia o aukcji, aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji.

Data publikacji : 28.03.2024
Data modyfikacji : 29.03.2024

Opcje strony

do góry